Δελτία Τύπου

Γνωστοποίηση νέων διατάξεων Ν.4403/2016 αναφορικά με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και τις εκθέσεις των ελεγκτών

Αρ. Πρωτ: 72/07-06-2018Ρόδος ΠΡΟΣ:  Υποκαταστήματα Τραπεζών Αξιότιμες/οι κ.κ. διευθυντριες/ές, τις τελευταίες ημέρες η Ένωσή μας έλαβε αρκετές αναφορές από μέλη της, που…