ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Η αλήθεια για τους φόρους – Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Γιώργος Α. Κορομηλάς Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 τα φορολογικά έσοδα θα ανέλθουν σε 46,85 δις ευρώ καταγράφοντας αύξηση, σε σχέση με το 2016, ύψους 2,3% με αποτέλεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καλούνται να επωμισθούν επιπλέον φόρους ύψους 2,447 δις ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος αυτών (54,56%) να είναι έμμεσοι φόροι οι οποίοι αυξάνονται κατά 1,335 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά τους άμεσους φόρους αυτοί αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20,415 δις ευρώ από 20,711 δις ευρώ το 2016 ήτοι μειωμένοι κατά 296 εκατομμύρια ευρώ κατά κύριο λόγο από το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων λόγω της επίδρασης της αυξημένης προκαταβολής του 2016.

Όμως στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων προβλέπεται αύξηση του φόρου κατά 1,161 δις ευρώ λόγω της αλλαγής της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, από εκμίσθωση ακινήτων και του συντελεστή φορολογίας του εισοδήματος από μερίσματα, της νέας κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων αλλά και της σημαντικής μείωσης του «αφορολογήτου» για πολλούς μισθωτούς – συνταξιούχους λόγω της σύνδε! σής τ

Η πλειοψηφία όσων φορολογουμένων αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ? συντάξεις έχουν ήδη νοιώσει, λόγω παρακράτησης, τις αυξήσεις της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Ειδικότερα για φορολογητέο εισόδημα 10. 000 ευρώ η αύξηση του φόρου είναι 200 ευρώ για τον φορολογούμενο που δεν βαρύνεται με εξαρτώμενα τέκνα, 150 ευρώ για όποιον βαρύνεται με ένα τέκνο και 100 ευρώ για όποιον βαρύνεται με δύο τέκνα ενώ δεν υπάρχει επιβάρυνση για όποιον βαρύνεται με τρία τέκνα και πάνω.

Στην ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα για φορολογητέα εισοδήματα μέχρι 30. 000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 6,41% μέχρι και 15,38% ενώ για τα εισοδήματα πάνω από 30. 000 μέχρι και 70. 000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται από 5,77% έως και 25%. Όμως για τους αγρότες, παρότι το εισόδημά τους φορολογείται αυτοτελώς δηλαδή χωρίς να συναθροίζεται με εισοδήματα από άλλες κατηγορίες, με την κλίμακα των μισθωτών ? συνταξιούχων και παρέχεται η μείωση φόρου ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα για φορολογητέα εισοδήματα μέχρι 20. 000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 7,69% έως 84,62% ενώ για τα εισοδήματα πάνω από 20. 000 μέχρι και 70. 000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται από 38,46% έως και 152,75%.

Στα ανωτέρω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος η οποία αυξήθηκε από 75% στο 100% για όποιον αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος για φορολογητέα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του φόρου εισοδήματος θα έχουν όσοι αποκτούν εισόδημα μέχρι 10. 000 ευρώ που θα δουν το φόρο να αυξάνεται κατά 36,36% ενώ όσοι αποκτούν εισόδημα πάνω από 10. 000 μέχρι και 70. 000 ευρώ θα δουν το φόρο αν αυξάνεται από 11,57% μέχρι και 23,38%.

Στο φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων η πλειοψηφία των εταιρειών με απλογραφικά βιβλία (Ο. Ε. , Ε. Ε. ) που δηλώνουν φορολογητέα κέρδη μέχρι 50. 000 ευρώ καλούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος αυξημένο κατά 11,54%, ενώ μικρότερες είναι οι επιβαρύνσεις σε μεγαλύτερα φορολογητέα κέρδη. Επισημαίνεται ότι μετά τις τελευταίες μεταβολές στον Κ. Φ. Ε. η συνολική φορολογική επιβάρυνση σε εταιρεία με απλογραφικά βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης των εταίρων ανέρχεται στο 32,05% ενώ σε εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία ανέρχεται στο 42,72%.

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου