Φορολογικά

Η νέα παρακράτηση ΦΜΥ από 1/1/2013 – Συγκριτικό παράδειγμα

Τα αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με την Εγκύκλιο Πολ. 1224 της 21/12/2012 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ανακοινώνει την νέα κλίμακα παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, κατά το έτος 2013 (οικονομικό 2014). Εν αναμονή των αναλυτικών οδηγιών που θα δοθούν ευθύς μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου (έχει ψηφιστεί επί της αρχής), θα παραθέσουμε ένα συγκριτικό παράδειγμα παρακράτησης ΦΜΥ, σε σχέση με τον φόρο που παρακρατήθηκε κατά το 2012.
Διαφορετική κλίμακα φόρου, αλλά και σε ένα βαθμό διαφορετική φιλοσοφία. Η κλίμακα που ίσχυσε για το 2012 (του άρθρου 9, του ΚΦΕ, όπως είχε αντικατασταθεί με την σχετική διάταξη του άρθρου 38 του Ν 4024/2011), προέβλεπε αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ, το οποίο αυξανόταν κατά 2.000 για ένα τέκνο, κατά 4.000 ευρώ για δύο τέκνα, κατά 7.000 ευρώ για τρία τέκνα, ενώ για περισσότερα τέκνα πέραν του τρίτου, προστίθετο ποσό 3.000 ευρώ στο προηγούμενο των 7.000 ευρώ, για το κάθε ένα. Η κλίμακα που θα ισχύσει για την παρακράτηση του ΦΜΥ, δεν προβλέπει αφορολόγητο ποσό, ούτε λαμβάνει υπόψη της τον αριθμό των τέκνων του φορολογούμενου. Ωστόσο, επιχειρείται μια ιδιότυπη μείωση του φόρου, η οποία κλιμακώνεται φθίνουσα, αναλογικά με το ύψος του εισοδήματος. Έτσι ο φόρος που θα προκύψει για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα ποσά εισοδήματος το ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κατά 100 ευρώ, ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος, έως ότου εξαντληθεί το ποσό των 2.100 ευρώ.
Παράδειγμα
Οικονομικό έτος 2013 (Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έτους 2012).
Μισθωτός με δύο παιδιά αμείβεται με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.800 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο, απομένει καθαρός μισθός 1.500 ευρώ. Με την υπόθεση ότι ο μισθός παρέμεινε σταθερός κατά την διάρκεια του 2012, το ετήσιο καθαρό εισόδημα, προ φόρου, είναι 21.000 ευρώ (1.500 Χ 14). Ο φόρος που παρακρατείτο σε κάθε μισθοδοσία, με 9.000 ευρώ αφορολόγητο ήταν:
Αφορολόγητο    9.000 ευρώ
1.  Για εισόδημα     3.000 ευρώ, φόρος (10%)………………………………….300 ευρώ
2.  Για εισόδημα     4.000 ευρώ, φόρος (18%)…..……………………..720 ευρώ
3.  Για εισόδημα     5.000 ευρώ, φόρος (25%)……………………….1.250 ευρώ
Σύνολα:                        21.000 ευρώ………………………………………2.270 ευρώ
Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 1,5%, λόγω της παρακράτησης στην πηγή και διαμορφώνεται σε 2.235,95 ευρώ, οπότε μετά την διαίρεση δια 14, έχουμε μηνιαία παρακράτηση 159,71 ευρώ. Συνεπώς, ο μισθωτός του παραδείγματος είχε καθαρό διαθέσιμο εισόδημα 1.340,29 ευρώ (1.500,00 – 159,71).
Οικονομικό έτος 2014 (Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έτους 2013).
Υποθέτουμε, ότι δεν άλλαξε ο μισθός του εργαζόμενου μισθωτού και για το 2013. Επομένως, το ετήσιο καθαρό εισόδημα των 21.000 ευρώ, θα υπαχθεί σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την  νέα κλίμακα:
Κλιμάκιο Εισοδήματος    Συντελεστής    Φόρος   Σύνολο Εισοδήματος   Σύνολο φόρου
25.000                           22%           5.500              25.000                        5.500
17.000                           32%           5.440              42.000                      10.940
Υπερβάλλον                      42%
Και ο φόρος θα είναι: 21.000 Χ 22% = 4.620 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 2.100 ευρώ και απομένει ποσό 2.520 ευρώ. Θα ακολουθήσει η μείωση 1,5%, λόγω της παρακράτησης στην πηγή, οπότε θα απομείνει ποσό ετήσιου φόρου 2.482,20 ευρώ. Άρα η μηνιαία παρακράτηση θα είναι 177,30 ευρώ και το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα  1.322,70 ευρώ (1.500,00 – 177,30). Σημειώνουμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος, λόγω της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.4024/2011, άρθρο 42, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014), που στην περίπτωση του παραδείγματος θα είναι 2% (20.001 έως 50.000 ευρώ), επί του καθαρού μισθού, αλλά πριν την αφαίρεση του φόρου, δεδομένου ότι αυτό το ποσό παρακρατείται ανεξάρτητα από τον κύριο φόρο και στην ουσία είναι φόρος επί φόρου. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για τα εισοδήματα του 2012, οπότε απομονώνουμε την παρακράτηση της ΕΕΑ και προσπαθούμε να συγκρίνουμε μόνο την παρακράτηση του φόρου.
Έχουμε λοιπόν αύξηση στην μηνιαία παρακράτηση του ΦΜΥ, για φορολογούμενο με δύο παιδιά, από 159,71 σε 177,30, ήτοι: 11%, σε μια περίοδο που ο στόχος θα έπρεπε να ήταν η τόνωση της ζήτησης, μέσω της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων και της διαμόρφωσης μεγαλύτερου διαθέσιμου εισοδήματος.
Αν υποθέσουμε περαιτέρω ότι ο ως άνω φορολογούμενος είχε τρία παιδιά με το ίδιο εισόδημα, κατά το 2012 θα είχε μηνιαία παρακράτηση φόρου 138,60 ευρώ (αφορολόγητο 12.000 ευρώ), ενώ κατά το 2013 θα έχει παρακράτηση ακριβώς το ίδιο ως άνω ποσό των 177,30 ευρώ, αφού όπως αναφέραμε στην αρχή του σημειώματος, δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παιδιών του φορολογούμενου.
Συνεπώς, κρατώντας σταθερό το εισόδημα, με δύο παιδιά έχουμε αύξηση παρακράτησης κατά 11%, κατά το 2013, σε σχέση με το 2012, ενώ με τρία παιδιά η αύξηση γίνεται 27,92%!
Τελικά, ο φορολογούμενος που επέλεξε να δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά, «τιμωρείται» εκ των υστέρων από την πολιτεία…
Να ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει την τελευταία στιγμή;
Επιμέλεια
Νίκος Σγουρινάκης
Λογιστής – Φοροτεχνικός
[email protected]

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου