Φορολογικά

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συνάδελφοι,
η συνημμένη απόφαση μας ενδιαφέρει, γιατί το χρονικό διάστημα, μετά την άπρακτη πάροδο του οποίου, η προέγκριση ίδρυσης που απαιτείται για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., θεωρείται χορηγηθείσα, έχει μειωθεί από τριάντα (30) σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 19.11.2012

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ κ’ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠIΧΕIΡΗΣIΑΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ

 

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα

Πληροφορίες:Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή

Τηλέφωνο:2103375885

Fax:2103375368

E-mail:[email protected]

 

ΘΕΜΑ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1.11.2011(ΦΕΚ 2496 Β’) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» το χρονικό διάστημα, μετά την άπρακτη πάροδο του οποίου, η προέγκριση ίδρυσης που απαιτείται για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., θεωρείται χορηγηθείσα, έχει μειωθεί από τριάντα (30) σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

 

Στις περιπτώσεις που, ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την προθεσμία των 15 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και πριν από την έκδοση της προέγκρισης ίδρυσης, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, να υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος, ο τύπος της οποίας βρίσκεται στην εν λόγω κ.Υ.Α. και συνημμένα σας αποστέλλουμε, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 10551/2007 (ΦΕΚ 246 Β’) (σχετ. το 1030023/682/ΔΜΒ/21-3-2007 έγγραφό μας) με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

« Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ου σα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος. … (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο …. με αριθμ. πρωτ ….. Επί της αιτήσεώς μου αυτής, ο Δήμος, δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ

Βεβαίωση

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου