Φορολογικά

Νέος εκβιασμός από το Ε.Τ.Ε.Α. για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας !!

Με νέα εγκύκλιο  αρ. πρωτ.: 20447/8557/011/19.3.2014 του ΕΤΕΑ ορίζονται τα εξής :
Με το σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε ότι από 13.03.2014 λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr εφαρμογή για την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλιση των εργαζομένων στα τ. Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (Τομείς του τ. ΤΕΑΙΤ). Προφανώς, δια της ανωτέρω εφαρμογής και διαδικασίας μπορούν να υλοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες των υπηρεσιών του ΕΤΕΑ, όπως ο έλεγχος και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών.
Κατόπιν τούτων, από 19.03.2014 και εφεξής, η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και ο έλεγχος των εργοδοτών για το χρονικό διάστημα μέχρι 30.11.2013 θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, δια της αποστολής των προβλεπόμενων καταστάσεων και παραστατικών υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, βάσει των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση www.etea.gov.gr.
Δηλαδή κάθε εργοδότης :
– που αιτείται ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεούται να αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΤΕΑ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα παραστατικά πληρωμών που απαιτούνται.

– υποχρεούται να αποστείλει στο ΕΤΕΑ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, όλες τις προβλεπόμενες καταστάσεις και παραστατικά που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, προκειμένου αυτές να προβούν στους αναγκαίο έλεγχο.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων για την άμεση, πιστή και πλήρη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.
Πηγή  www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου