Φορολογικά

Τεχνικός ασφαλείας και κίνδυνοι για τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και τους εργοδότες (upd)

Στα πλαίσια των αυξημένων αρμοδιοτήτων μας και στους κινδύνους που ελλοχεύει η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων μας, σας εφιστούμε την προσοχή, σε ότι αφορά στην υποχρέωση ύπαρξης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις, και αναφοράς τους στον πίνακα προσωπικού του άρθρου 16, του Ν.2874/2000, τον οποίο και συνυπογράφουμε.

Ο νόμος 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων», ήλθε να ενσωματώσει (και να καταργήσει) τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονταν στις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, τα οποία ήταν:
1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”
2. Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85”
3. Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ”
4. Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ157/Α/3-8-99) “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)”
Με τον Ν.3850/2010, καθίσταται σαφές ότι:
Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας έχουν όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις, που απασχολούν έστω και ένα άτομο (προγενέστερη αναφορά στο Π.Δ. 17/1996).
Επειδή λοιπόν, η άγνοια νόμου , δεν είναι αποδεκτή από την Ελληνική νομοθεσία, και επειδή σ υ ν υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ς ή υποβάλλοντας εμείς σαν Λογιστές – Φοροτεχνικοί ηλεκτρονικά την κατάσταση προσωπικού του άρθρου 16, του Ν.2874/2000, αποδεδειγμένα γνωρίζουμε την σχετική υποχρέωση των εργοδοτών, και επειδή πολλοί πίνακες προσωπικού (σε ηλεκτρονική υποβολή) έχουν ήδη υποβληθεί με συμπλήρωση στο πεδίο «τεχνικός ασφαλείας», τα στοιχεία του ίδιου του επιχειρηματία με πρωτόκολλο 1 και ημερομηνία κατάθεσης την ημερομηνία υποβολής του πίνακα, ελλοχεύει ο κίνδυνος συνεπειών λόγω «ψευδούς δήλωσης», αν ο επιχειρηματίας δεν έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια, που οργάνωσε κάποτε το ΕΒΕΔ για να μπορεί να υπογράφει και σαν τεχνικός ασφαλείας τον πίνακα προσωπικού.
Ειδικότερα, αν η επιχείρηση είναι μη υπόχρεη, τότε η αναφορά στον επιχειρηματία ως τεχνικό ασφαλείας δεν προκαλεί τυπικές συνέπειες (μόνο ουσιαστικές αν γίνει ατύχημα και επακολουθήσουν εγκλήσεις, αγωγές και μηνύσεις).
Αν όμως η επιχείρηση είναι υπόχρεη, τότε η αναφορά στον επιχειρηματία αποκτά βαρύνουσα σημασία, διότι θα πρέπει πρωτίστως να είναι κάτοχος σχετικής αδείας κατάρτισης και κατοχής προσόντων τεχνικού ασφαλείας (από τα σεμινάρια που έκανε κάποτε το επιμελητήριο, όπως προείπαμε).
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, (ούτε και τεχνικό ασφαλείας) αλλά εμείς τον αναφέραμε ως τεχνικό ασφαλείας, τότε θα πρέπει να κληθεί αμέσως ο επιχειρηματίας να προσλάβει τεχνικό ασφαλείας με συμφωνητικό, ούτως ώστε να κατατεθεί νέος πίνακας με μεταβολή ως προς τον τεχνικό ασφαλείας, για να είμαστε καλυμμένοι σαν Λ/Φ, από τους κινδύνους που εγκυμονούν, σε περίπτωση ατυχήματος.
Αναφορικά σας ενημερώνουμε ότι σε σχετικό ερώτημα της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, προς το ΕΒΕΔ, αν θα διοργανωθούν νέα σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας η απάντηση τους ήταν αρνητική.
Η ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, σας προτείνει να ενημερώσετε τους εργοδότες σας, που έχουν την σχετική υποχρέωση, προτείνοντας τους τις δύο λύσεις που υπάρχουν : είτε να προσλάβουν τεχνικό ασφαλείας με σύμβαση έργου, είτε να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών, που θα οργανώσουμε σαν Σύλλογος σε συνεργασία με κάποιο ΚΕΚ , αφού στα άμεσα σχέδια του ΕΒΕΔ, δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
Για τη διευκόλυνση του έργου μας, παραθέτουμε όλα τα άρθρα του σχετικού νόμου. Πατήστε εδώ
Δείτε επίσης σχετικό οδηγό (προστέθηκε στις 29/02/2016)

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου