ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τέσσερις φορο-ευκαιρίες για επιχειρήσεις – επαγγελματίες

Του Σπύρου Δημητρέλη
Τέσσερις φορολογικές ευκαιρίες προσφέρει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες το πολυνομοσχέδιο προκειμένου να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες με μειωμένο κόστος.
Πρόκειται για τις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόνεπανενεργοποίησης των ΑΦΜ που έχουν απενεργοποιηθεί λόγω φοροδιαφυγής, υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ακόμη και αφού έχει ξεκινήσει ο φορολογικός και αποδοχής αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου με μείωση των προστίμων.
Πιο συγκεκριμένα το πολυνομοσχέδιο στο κεφάλαιο για τις διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ άλλων, προβλέπει:
-τη μείωση της φορολογίας για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν οι επιχειρήσεις.
Ενώ σήμερα η κεφαλαιοποίηση αυτή φορολογείται με τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή 29% δίνεται η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης με συντελεστή ακόμη και 5%.
Ειδικότερα, αν η κεφαλαιοποίηση εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών γίνει εντός του 2018 φορολογείται με συντελεστή 5%, αυξάνεται στο 10% εφόσον γίνει το 2019 και στο 20% εφόσον πραγματοποιηθεί το 2020.
Για τις μη εισηγμένες ο συντελεστής έως και το τέλος του 2019 ορίζεται στο 10% και αυξάνεται στο 20% για το 2020.
-την παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και αφού έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και μέχρι να τους κοινοποιηθεί το προσωρινό σημείωμα των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Εφόσον, υποβάλλουν τη δήλωση μετά την κοινοποίηση σε αυτούς εντολής φορολογικού ελέγχου ή πρόσκλησης για την προσκόμιση στοιχείων τότε τους επιβάλλεται πρόστιμο έως και 50% επί του επιπλέον κύριου φόρου που προκύπτει με την τροποποιητική δήλωση. Εφόσον εξοφλήσουν τον κύριο φόρο και το πρόστιμο εντός 30 ημερών τους χορηγείται έκπτωση 40% από το πρόστιμο.
-τη δυνατότητα αποδοχής των αποτελεσμάτων προσωρινού σημειώματος ελέγχου με την υπολογισμό των προστίμων με τον νέο πιο ευνοϊκό τρόπο.
Οι φορολογούμενοι μπορούν να καρπωθούν μείωση των πρόσθετων φόρων και προστίμων κατά 40%.
Οι ευνοϊκές για τους φορολογούμενους διατάξεις εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή τα διοικητικά δικαστήρια
-δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους στους οποίους στο παρελθόν τους είχε απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου να τον ενεργοποιήσουν εκ νέου με την καταβολή εγγύησης ύψους τουλάχιστον 15.000 ευρω.
Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το ύψος της φοροδιαφυγής που είχαν διαπράξει στο παρελθόν.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ζητείται η απόδοση ΑΦΜ για τη σύσταση επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν και φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει πρέπει επίσης να καταβάλλουν εγγύηση τουλάχιστον 15.000 ευρώ.
http://www.capital.gr
 

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου