Φορολογικά

Υπενθύμιση για τις βασικές μας υποχρεώσεις βάσει του ΚΒΣ

Εφιστούμε την προσοχή σας, κατά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του έτους, τις βασικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, με το δεδουλευμένο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έτσι με κάθε φορολογική δήλωση που αποστέλλουμε ηλεκτρονικά, αλλά και υποβάλλουμε χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ Ρόδου, είτε ατομικά, είτε ομαδικά με πακέτα και κατάσταση ανά λογιστικό γραφείο, να έχουμε προηγουμένως εκδώσει την ανάλογη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ή σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσίας, (άρθρο 14 ΚΒΣ),  την αντίστοιχη, απόδειξη ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών με το ελάχιστο κόστος εργασίας, με το ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο  «Ως φορολογητέα αξία (για την φορολογία Φ.Π.Α.) για τις προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α΄ και β του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, λαμβάνεται το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών (περιπτ. β’ παρ. 2 άρθρου 19 κωδ. Φ.Π.Α.)».
Η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. Για την εγγραφή δε στα τηρούμενα βιβλία (Β’ κατηγορίας) με την περιπτ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
Η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών δεν αποτελεί φορολογητέο μέγεθος για την φορολογία εισοδήματος. Δεν αποτελεί δε και αντίστοιχα δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα»
Επίσης να συντάσσονται συμφωνητικά με όλους τους πελάτες μας, στην περίπτωση που η έκδοση τη απόδειξης παροχής υπηρεσιών δεν είναι μηνιαία, αλλά το δεδουλευμένο της παροχής καθίσταται απαιτητό ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος.
Προσοχή στις εταιρείες και τα Νομικά Πρόσωπα, να γίνεται ρητή αναφορά μέσα στο συμφωνητικό για το επίδομα ισολογισμού και τις ατομικές δηλώσεις των εταίρων, ή μετόχων ή στην καλύτερη περίπτωση να εκδίδεται ανάλογη ΑΠΥ ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, όταν αυτές γίνονται δωρεάν.

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου