Φορολογικά

Ελεγχοι τραπεζικών λογαριασμών και φορολογία

Αν ελπίζουν κάποιοι ότι θα κρύψουν χρήματα θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα παρακάτω:

Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για χρήματα στο Εξωτερικό.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους θεσπίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/107/Ε.Ε.) και με την σύμβαση ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών του ΟΑΣΣΑ.

Από το 2017 και σε ετήσια βάση τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πραγματοποιούν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποστέλλοντας στοιχεία του τρέχοντος έτους 2016.

Στις ίδιες προθεσμίες λόγω συμμετοχής στην σύμβαση του ΟΑΣΣΑ θα αποστέλλουν στοιχεία και κράτη εκτός Ε.Ε. ενδεικτικά όπως Λιχνεστάιν , Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι, Νησιά Κάιμαν, Ισλανδία,Αργεντινή κ.α.

Από το 2018 και σε ετήσια βάση θα ξεκινήσουν ανταλλαγή πληροφοριών για το έτος 2017 μεταξύ άλλων η Ελβετία, Μονακό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νησιά Μάρσαλ, Σιγκαπούρη, Καναδάς, Κατάρ, Ισραήλ, Ρωσία κ. α.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές θα περιλαμβάνουν υπόλοιπα λογαριασμών , εισοδήματα από μερίσματα,τόκους , δικαιώματα, μετοχές, κεφάλαια και συμμετέχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Η σχετική πληροφόρηση θα περιλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο με το όνομα, Διεύθυνση ,ΑΦΜ,τόπο διαμονής και ημερομηνία γέννησης.

Σημειώνουμε λοιπόν πως οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο τον κύριο του λογαριασμού αλλά και τους συνδικαιούχους joint account , πρόσωπα που συνδέονται με εταιρείες, υπογράφοντες με πληρεξούσια ή καλυπτόμενα πίσω από καταπιστεύματα Beneficial Owners.

Σημαντική για την διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών είναι η εμπιστευτικότητα και η εγγύηση προστασίας προσωπικών δεδομένων που σε περίπτωση παραβίασης ορίζονται πολύ αυστηρές κυρώσεις.

Τονίζεται ότι στην Ελλάδα όλα τα τραπεζικά υπόλοιπα στέλνονται απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα στις φορολογικές αρχές, όπως και πληροφόρηση παρέχουν όλες οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας,με βάσει οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί (Πολ. 1033/2014).

Η συμβουλή μας λοιπόν είναι να μην περιμένετε να σας χτυπήσει την πόρτα ο φορολογικός έλεγχος προετοιμάστε τα στοιχεία σας αναζητήστε τις πηγές φορολόγησης και τέλος φτιάξτε το φορολογικό σας προφίλ με βάση το παγκόσμιο εισόδημα σας.

Τα πρόστιμα είναι μεγάλα και ο χρόνος τεκμηρίωσης είναι πολύ μικρός αν ο φορολογούμενος λοιπόν δεν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την φορολόγηση των εισοδημάτων η γραφειοκρατία που επικρατεί στις τράπεζες ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει υπέρογκα ποσά πάνω και από το ελεγχόμενο κεφάλαιο.

(Πολ.1171/2013)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 66 του ΚΦΕ ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των επιδιδόμενων δηλώσεων δικαιούται: «Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωση του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος». Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και κατά τους ελέγχους από το γραφείο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 67Α του ΚΦΕ. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, όσοι αρνούνται ή παραλείπουν αναιτιολογήτως να δώσουν πληροφορίες για την εξακρίβωση του εισοδήματος και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπόκεινται στο πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 4 παράγρ.2 του Ν.2523/1997 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν 3943/2011 (ΦΕΚ. Α’ 66/31.3.2011): «Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ΚΦΕ, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή».

Επιμέλεια

Μίαρης Θρασύβουλος

Φοροτεχνικός

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου