ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για φορολογική αναμόρφωση στο Ε3

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr
Απ. Αναγ. Πρωτ. Αθηνών 3352/18.10.1990 – Αρ. Κατ. 17619/19.12.1990
 
Αθήνα 19 Ιουνίου 2015
Τις τελευταίες ημέρες κατά την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων (έντυπο Ν), δημιουργήθηκε ένα ζήτημα σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής αναμόρφωσης στο έντυπο Ε3 (για απλογραφικά βιβλία).
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1102/11.5.2015 είχαν γίνει γνωστά τα ακόλουθα αναφορικά με το εν λόγω θέμα:
«[…]».3. Στον κωδικό 455 θα μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον η ανάλυση, σε επιμέρους κωδικούς, των αντίστοιχων δαπανών καταχωρείται πλέον μόνο στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από όπου μεταφέρεται το συνολικό ποσό αυτών στη δήλωση.
Επισημαίνεται, ότι για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία δεν θα γίνεται η αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών στον πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3 και συνεπώς δεν θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί του πίνακα αυτού. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα μετά τη συμπλήρωση των κωδικών 551, 555, 559 και 563 του υποπίνακα ζ’ του εντύπου Ε3, μεταφέρουν το αποτέλεσμα για τυχόν φορολογική αναμόρφωση (π.χ. δαπάνες μη εκπιπτόμενες, απαλλασσόμενα μερίσματα, αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων, κ.λπ.) και φορολόγηση στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων […] ».
Όσοι συνάδελφοι επιχείρησαν να στείλουν Ε3 νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία ακολουθώντας τις οδηγίες της ανωτέρω απόφασης, δεν μπορούσαν να το οριστικοποιήσουν, διότι το taxis τους εμφάνιζε μήνυμα λάθους. Για να οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3 έπρεπε να συμπληρωθούν οι κωδ. 564,565 και 566, παρόλο που αυτό δεν προβλέπονταν στην απόφαση ΠΟΛ.1102/11.5.2015.
 Στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που αναρτήθηκαν στην Γ.Γ.Π.Σ., άλλαξε η βούληση των υπευθύνων σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των κωδικών στο Ε3. Ας δούμε τι αναφέρεται στις ερωτήσεις:
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 

  1. Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα άρθρου 45γ ν.4172/2013

 

  1. Νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία

 

  • Για τη μεταφορά των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (κωδικός 455 του εντύπου Ν) απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση των κωδικών 564, 565 ή 566 κατά περίπτωση.

 
Συνεπώς,
μετά τις νέες οδηγίες που δόθηκαν, κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 των υπόχρεων με απλογραφικά βιβλία, πρέπει να συμπληρώνονται οι κωδικοί 564, 565 και 566 και βέβαια ο κωδικός 567, ο οποίος δεν αναφέρεται ανωτέρω, κατά περίπτωση, έτσι ώστε να μεταφέρονται στη συνέχεια στον κωδικό 455 του εντύπου Ν.
Ουσιαστικά, πρέπει να αγνοήσουμε όσα ανέφερε η απόφαση ΠΟΛ.1102/11.5.2015 και να ακολουθήσουμε τις νέες οδηγίες που εκφράστηκαν από τη Διοίκηση μέσα από τις συχνές ερωτήσεις για το έντυπο «Ν».
 
Να τονίσουμε επίσης ότι, η διανομή κερδών που εμφανίζεται στον πίνακα 1 του εντύπου «Ν» (για τα απλογραφικά βιβλία), δεν είναι λανθασμένη όπως τονίζουν ορισμένοι συνάδελφοι.
Η διανομή γίνεται με βάση τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας και όχι με βάση τα κέρδη που προκύπτουν μετά τη φορολογική αναμόρφωση.
 
Ουσιαστικά, με τον ν. 4172/2013 διορθώθηκε μία στρέβλωση που ίσχυε με τον ν. 2238/1994 στο κομμάτι αυτό (για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία).
Το πραγματικό ποσό που διανέμεται στις εταιρείες αυτές προκύπτει από τα λογιστικά κέρδη (αυτά τα κέρδη μοιράζονται πραγματικά οι εταίροι) και όχι από τα φορολογικά κέρδη που τυχόν προκύπτουν μετά από φορολογική αναμόρφωση.
 
Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ προκειμένου να αναδείξουμε και άλλα προβλήματα ή δυσλειτουργίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων.

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου