ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οι αλλαγές στα φορολογικά έντυπα του φορολογικού έτους 2014

Αντιμέτωποι με ριζικά αναμορφωμένα φορολογικά έντυπα θα βρεθούν φέτος έξι εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Η ενεργοποίηση του νέου φορολογικού νόμου στην πράξη – τα εισοδήματα του 2014 είναι τα πρώτα που θα φορολογηθούν πλέον με βάση τον καινούργιο κώδικα φορολογίας εισοδήματος – «υποχρεώνει» το υπουργείο Οικονομικών να συντάξει και πιο… απαιτητικά έντυπα.

Μεταξύ αυτών; Όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν για πρώτη φορά τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στοιχείο που παραπέμπει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της εφορίας με τα αρχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις κ.α – θα δηλωθούν μια προς μία αναλυτικά. Οι έχοντες καταθέσεις από το εξωτερικό θα πρέπει να αποτυπώσουν σε ξεχωριστό κωδικό τους τόκους που εισέπραξαν ενώ θα πρέπει να δηλωθούν μέχρι και… χαρτζιλίκια των γονιών στα παιδιά και των παππούδων – γιαγιάδων στα εγγόνια (καθώς οι γονικές παροχές σε χρήμα για ποσά άνω των 300 ευρώ, αποτελούν βάσει του νέου νόμου τεκμήρια).

Ποιο συγκεκριμένα το σχετικό έντυπο έχει αλλάξει ριζικά αφού έχουν αλλάξει οι πίνακες και ο τρόπος διάταξης τους.

Πέρα από τον Πίνακα 1,

pinakas 1

με τα στοιχεία των φορολογουμένων, στον οποίο έχει προστεθεί, όπως είπαμε και πιο πάνω , ο κωδικός για την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ,

τον Πίνακα 2 με τα πληροφοριακά στοιχεία,

pinakasssss

στον οποίο έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί:

Κωδικοί 015-016 οι οποίοι συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια, στον Πίνακα 3

pinakas 2

βρίσκουμε την μείωση του φόρου λόγω αναπηρίας , που αφορά όλους τους φορολογούμενους με αναπηρία πάνω από 67%, ανεξάρτητα από την πηγή του εισοδήματος τους και στο οποίο πίνακα έχει προστεθεί νέος κωδικός 009, ο οποίος αφορά της περιπτώσεις του άρθρου 17 του ν.4172/2013, δηλαδή:

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Από τον Πίνακα 4 αρχίζουν οι σημαντικές αλλαγές στο έντυπο Ε1.

Ο Πίνακας 4 τιτλοφορείται «Φορολογούμενα Εισοδήματα και Μειώσεις»

Ο πίνακας 4, που αφορά τα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων, έχει αναμορφωθεί πλήρως ενσωματώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Καταγράφονται οι επτά πηγές προέλευσης των εισοδημάτων που προέρχονται από:

● Μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις
● Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
● Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
● Επιχειρηματική Δραστηριότητα
● Μερίσματα – Τόκοι – Δικαιώματα
● Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
● Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος δηλώνονται και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Για τον λόγο αυτόν, έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της φορολογικής δήλωσης, όπου αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι. Πλέον οι φόροι αυτοί βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία – πηγή εισοδήματος.

pinakas 4

Στον υποπίνακα 4.Α.

«Εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις», έχουν συγκεντρωθεί όλες οι περιπτώσεις εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 4172/2013. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί και όλοι οι παρακρατούμενοι φόρου, που αφορούν τα συγκεκριμένα εισοδήματα . Να θυμίσουμε ότι στο περσινό Ε1 οι συγκεκριμένοι κωδικοί της παρακράτησης ήταν στο πίνακα 8 του εντύπου στην τελευταία σελίδα. Στο νέο έντυπο σε κάθε υποπίνακα έχουν συγκεντρωθεί όλες οι περιπτώσεις πηγών εισοδημάτων , άσχετα αν αυτά τα ποσά προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Οι νέοι κωδικοί εδώ είναι:

Κωδικοί 325-326: Οι αμοιβές μελών ΔΣ δηλώνονται πλέον ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Κωδικοί 351 – 351: Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

Στον συγκεκριμένο πίνακα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους κωδικούς:

• 301-302 άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς και ημερομίσθια
• 303-304 άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις
• 321-322 άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις
• 325-326 αμοιβές μελών Δ.Σ
• 307-308 εισόδημα από μπλοκάκια το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών (υπό την προϋπόθεση έγγραφης σύμβασης με έως τρεις εργοδότες ή για περισσότερους εφόσον το 75% του εισοδήματος προέρχεται από έναν εργοδότη).

• 309-310 εισόδημα από οικοδομικά ένσημα και αυτασφάλιση
• 343-344 εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις, μπλοκάκια χωρίς ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών
• 351-352 εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης που καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο
• 313-314 φόρος που αναλογεί σε μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών Δ.Σ
• 315-316 φόρος που παρακρατήθηκε για μισθούς, συντάξεις κ.λπ.
• 333-334 ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε
• 345-346 φόρος που αναλογεί σε εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών
• 347-348 φόρος που παρακρατήθηκε σε εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις
• 349-350 ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα χωρίς ηλεκτρονικές βεβαιώσεις
• 389-390 καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης
• 651-652 φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για τα παραπάνω εισοδήματα (389-390)
• 391-392 καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης για τα οποία η Ελλάδα έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης βάση Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
• 393-394 αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες

pinakas 4 b

Στο υποπίνακα 4.Β.

«Εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού», συγκεντρώνονται όλοι οι κωδικοί που αφορούν τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.

Στον συγκεκριμένο πίνακα έχουν ενσωματωθεί και κωδικοί από το Ενημερωτικό Σημείωμα για ναυτικούς.

pinakas g1

Στον υποπίνακα 4.Γ1

«Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα», συγκεντρώνονται οι κωδικοί που αφορούν το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι ο πρώτος νέος πίνακας του νέου εντύπου. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος οι αγρότες θα φορολογηθούν με το σύστημα «έσοδα μείον έξοδα» θα αποτυπωθεί και στο καινούργιο έντυπο. Προστίθεται ολόκληρος πίνακας στον οποίο θα πρέπει να δηλώνονται τα «ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας» όπως επίσης και το κέρδος ή η ζημιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

pinakas g2

Στον υποπίνακα 4.Γ2

«Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα», έχει γίνει σύντμηση των δύο πινάκων του περσινού Ε1 που αφορούσαν τα εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και από ελευθέρα επαγγέλματα , αφού ως γνωστόν δεν υπάρχει πλέον αυτός ο διαχωρισμός στο εισόδημα. Έχουν συγκεντρωθεί πέρα από τους κωδικούς που αφορούν τα κέρδη και τις ζημίες από το αποτέλεσμα των βιβλίων και οι κωδικοί που αφορούν την παρακράτηση των φόρων που έχουν παρακρατηθεί, είτε αυτοί αφορούν το 4%, 10% ή 15% των παραγράφων 4 και 5α του άρθρου 69 ή το 1%,3%,8%15% και 20% των παραγράφων 1δ και 2 του άρθρου 64 και της παραγράφου 5γ του άρθρου 69).

Νέοι κωδικοί εδώ :

Κωδικοί 403 – 404 και 409 – 41: Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.
Ουσιαστικά οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχούν στους γνωστούς κωδικούς μας 507 – 508

pinakas d1

Στον υποπίνακα 4.Δ1

«Μερίσματα , τόκοι, δικαιώματα», συγκεντρώνονται οι κωδικοί που αφορούν τα εισοδήματα από αυτές τις πηγές, που αποκτήθηκαν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Οι καταθέτες θα κληθούν να εμφανίσουν σε ξεχωριστούς κωδικούς τους τόκους που προέρχονται από τις καταθέσεις εσωτερικού και αυτούς που προέρχονται από τις καταθέσεις εξωτερικού. Ειδικά για τις καταθέσεις εξωτερικού, από τη στιγμή που σταμάτησε η υποχρέωση καταβολής των τόκων στις εφορίες μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, τα ποσά αυτά, θα πρέπει πλέον να αναγραφούν στο έντυπο της εφορίας. Από την άλλη βέβαια, αυτό θα αποτελέσει και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις φορολογικές αρχές να εντοπίσουν ποιοι διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας. Εκτός από τους τόκους, σε ξεχωριστούς κωδικούς θα δηλωθούν όχι μόνο τα μερίσματα εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και τα δικαιώματα (royalties).

Νέοι κωδικοί σε αυτή την ενότητα:

Κωδικοί 669 – 670: Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στη Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Όταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής Τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει το φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε.

Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί Τράπεζα, ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στους κωδικούς 667- 668 οι φορολογούμενοι, λογικά θα βρουν και φέτος τους τόκους που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293 – 294 το φόρο που τους παρακρατήθηκε.

Κωδικοί 295-296: Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης. Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να μπουν στο Ε1.

Κωδικοί 671-672 και 673-674: Φόρος σε εισοδήματα από δικαιώματα. Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties), που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.

Κωδικοί 293-294: Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

pinakas d2

Στον υποπίνακα 4.Δ2

«Εισοδήματα από ακίνητη περιουσία» , συγκεντρώνονται οι κωδικοί που αφορούν τα έσοδα από ενοίκια και ουσιαστικά αποτελεί μία επανάληψη του περσινού πίνακα για τα έσοδα από ακίνητα , με την προσθήκη των εισοδημάτων από ακίνητα του εξωτερικού καθώς και οι φόροι που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό.

Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129 – 130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145 – 146).

pinakas e

Στον υποπίνακα 4.Ε «Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου», συγκεντρώνονται οι κωδικοί από εισοδήματα που προήλθαν από την πώληση, ακινήτων, μετοχών και λοιπόν τίτλων. Ολόκληρος ο υποπίνακας –δεδομένου ότι πλέον φορολογείται- αφιερώνεται και στην υπεραξία. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, κέρδος από μεταβίβαση επιχείρησης ή κέρδος από μεταβίβαση τίτλων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, θα αναγραφούν σε ξεχωριστούς κωδικούς.

Ένας ακόμη νέος πίνακας για τις ανάγκες του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

pinakas 5 a

pinakas 5b

Πίνακας 5

«Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης», Εδώ συγκεντρώνονται οι κωδικοί που υπήρχαν και πέρυσι μαζί με νέους του αφορούν τις δαπάνες που καταβάλλονται για την αγορά μετοχών, ακινήτων κλπ. Τεκμήριο που δηλώνεται ξεχωριστά αποτελεί η χορήγηση δανείων προς οποιασδήποτε ή η τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων (αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια) ενώ φέτος θα προστεθεί κωδικός ακόμη και για τις «γονικές παροχές σε χρήμα για ποσά άνω των 300 ευρώ.

Ουσιαστικά οι αλλαγές εντοπίζονται στο υποπίνακα 2 του Πίνακα 5, όπου υπάρχουν και οι νέοι κωδικοί.

Οι κλασικοί κωδικοί που αφορούν την καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ. δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή, εκτός από τα στοιχεία που αφορούν πισίνες.

Στους κωδικούς 740-749 θα πρέπει να αναγραφούν οι μήνες κυριότητας της πισίνας. Για τις περιπτώσεις θανάτου ή μεταβίβασης/απόκτησης κατοικίας μέσα στο έτος, το τεκμήριο υπολογίζεται στους μήνες χρήσης.

Οι νέοι κωδικοί είναι :

Κωδικοί 743-744 στους οποίους θα πρέπει να αναγράφουν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά».

Κωδικοί 735–736, σους οποίους καταχωρίζονται δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων ή ανέγερση οικοδόμων κ.λπ.

Οι κλασικοί κωδικοί που αφορούν την καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ. δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή, εκτός από τα στοιχεία που αφορούν πισίνες.

Επιπλέον, εξακολουθούν να θεωρούνται τεκμήρια προσδιορισμού εισοδήματος και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για αγορές ή χρηματοδοτική μίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων, για αγορές κινητών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για δωρεές και χορηγίες και για χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή προς επιχειρήσεις.

Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του φόρου επί των εισοδημάτων του 2014 θα συναθροίζονται όλα τα ποσά των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των δαπανών για δωρεές και δάνεια με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης (για τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, δεξαμενών κολύμβησης, σκαφών αναψυχής κ.λπ.), και τα συνολικά ποσά τεκμηρίων που θα προκύπτουν θα προσδιορίζουν τα ελάχιστα όρια φορολογητέων εισοδημάτων πάνω από τα οποία θα πρέπει να έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι.

pinakas 6

Στον πίνακα 6 « Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη», συγκεντρώνονται οι κωδικοί που τα εισοδήματα που είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο, τα ενοίκια που πληρώθηκαν για την κύρια κατοικία και τα παιδιά που σπουδάζουν, το επίδομα αεργίας, το ΕΚΑΣ , τα δάνεια, οι δωρεές, οι εισαγωγές κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς και ο κωδικός για την ανάλωση κεφαλαίου.

pinakas 7

Στον Πίνακα 7 «Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από φόρο», συγκεντρώνονται οι κωδικοί που αφορούν τις αποδείξεις, τις ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες , τις δωρεές και άλλες μειώσεις με βάση ειδικούς νόμους (π.χ. άρθρο 73/ ν.3842/2010 κλπ).

pinakas 8

Στον Πίνακα 8 «Στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογουμένων» , υπάρχουν οι κωδικοί που υπήρχαν και πέρυσι.

Στον Πίνακα 9 «Στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου» , υπάρχουν οι κωδικοί που υπήρχαν και πέρυσι.

Στον Πίνακα 10 πρέπει να αναφερθεί η τράπεζα του φορολογουμένου και ο λογαριασμός.

Έντυπο Ε2.

Αλλαγές έχουν γίνει και στο έντυπο Ε2 στο οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια. Έχει προστεθεί καινούργιος κωδικός στον οποίο οι φορολογούμενοι (ιδιοκτήτες) θα καλούνται να συμπληρώσουν τον αριθμό του ενοικιαστήριου συμβολαίου.

Για περισσότερες όμως λεπτομέρειες αναμένουμε την σχετική εγκύκλιο με τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου, Στόχος του νέου κωδικού είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, η συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα, τονίζουν από την διοίκηση , στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν ποιοι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει τα συμβόλαια στην εφορία όπως επίσης και αν τα ποσά που εμφανίζονται στα συμβόλαια (τα οποία πλέον έχουν γίνει και αυτά ηλεκτρονικά) είναι αντίστοιχα με αυτά που φαίνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

e2

Όλες οι στήλες στο νέο Ε2 έχουν ως εξής (σε παρένθεση δίδεται ο αριθμός της κάθε στήλης):

1. Αύξων αριθμός (1)
2. Τοποθεσία (Οδός, αριθμός, πόλη ή χωριό, θέση και ταχυδρομικός κώδικας) (2)
3. Θέση ακινήτου (ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος κλπ) (3)
4. Κατηγορία ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφεία, χώρος στάθμευσης κτλ) (4)
5. Επιφάνεια (σε τ.μ) (5)
6. Ονοματεπώνυμο (6)
7. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (7)
8. Διάρκεια ενοικίασης (8-10)
9. Πραγματικό ή τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα (11)
10. Ποσοστό συνιδιοκτησίας (12)
11. Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμάτων, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών κτλ, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών (13)

12. Εκμίσθωση κατοικιών βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ και κέντρων με ΦΠΑ, δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, ξενοδοχείων, αιθουσών θεαμάτων (14)
13. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών, υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων – εκτός κατοικιών (15)
14. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών, ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κινηματογράφου κλπ (16)
15. Είδος μίσθωσης χρήση ακινήτου (17)
16. Αριθμός Παροχής Ρεύματος (εννέα πρώτα ψηφία) (18)
17. Αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (19)
Χωρίς αλλαγές στα στοιχεία ζητούνται από τους φορολογούμενους στην δεύτερη σελίδα του εντύπου.

Έντυπο Ε3

Το έντυπο δεν έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές αλλά ουσιαστικά παρεμβάσεις, αφαιρέσεις και συντμήσεις πινάκων για τις ανάγκες του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

pinakas e3 a

pinakas e3 b

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα διαχωρίστηκε ή κατηγορία των βιβλίων , αφαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών από τον πίνακα Γ «Λοιπά στοιχεία επιχείρησης», και προστέθηκαν οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα.

pinakas st

pinakas zz

Στην δεύτερη σελίδα, που την καταλαμβάνει πλέον ολόκληρη ο πίνακας ΣΤ, έχουν γίνει συντμήσεις , αφού δεν υπάρχουν πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δεν υπάρχει πλέον ο πίνακας Στ/στ , που αφορούσε τον εξωλογιστικό προσδιορισμό με βάση τους ΜΣΚΚ, οι όποιοι δεν υπάρχουν πια.

Ο Πίνακας Η που αφορά τα πληροφοριακά στοιχειά των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία , παραμένει όπως ήταν και το 2014. Να θυμίσουμε εδώ ότι η αλλαγή στον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων με τον νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), θα εφαρμοστεί από τους ισολογισμούς που θα κλείσουν την 1.1.2015, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2016. Οι οικονομικές καταστάσεις και γενικά οι απεικόνιση τους για το 2014, θα γίνουν με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα .

Από τους λοιπούς πίνακες , έχουν μείνει μόνο οι πίνακες που αφορούν «Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων» (Πίνακας Ι) , που συμπληρώνεται από τους υπόχρεους με έσοδα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2005 και ο πίνακας που αφορά «Αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), Αυτοκινήτων Δ.Χ. , Ενοικιαζομένων δωματίων κλπ» (Πίνακας ΙΑ) , που συμπληρώνεται από τους υπόχρεους για πληροφοριακούς λόγους.

Δήλωση Νομικών προσώπων

Οι επιχειρήσεις θα συμπληρώσουν φέτος ένα εντελώς καινούργιο έντυπο το οποίο αφενός θα αποτυπώνει τις καινούργιες επιταγές του νόμου, αφετέρου θα «συγχωνεύει» τα τέσσερα διαφορετικά έντυπα που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Το νέο έντυπο αναμένεται να αντικαταστήσει:

1. Το Ε5 το οποίο αποτελεί τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ομόρρυθμων εταιρειών, ετερόρρυθμων εταιρειών, Αστικών, αφανών, ή Συμμετοχικών Εταιρειών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
2. Το έντυπο Φ-01 010 το οποίο είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
3. Το έντυπο Φ-01 012 που είναι η δήλωση για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
4. Το έντυπο Φ- 01 013, το οποίο συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, θα υποβληθούν φέτος για πρώτη φορά έως το τέλος Ιουνίου και όχι έως το τέλος Απριλίου όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι. Έτσι, ο φόρος –και συνολικά οι εισπράξεις του δημοσίου από τον φόρο στις επιχειρήσεις, αναμένεται να ξεπεράσουν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ- θα πρέπει να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο.

 

Του Απόστολου Αλωνιάτη

Οικονομολόγου – Φοροτεχνικού, Α’ Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικού Διευθυντή της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή: www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου