ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Η φορολογία εισοδήματος των αγροτών

Επιμέλεια-σύνταξη: ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ .
3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
4. ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
5.1 ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ( ΦΑΡΜΑΚΑ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κ.Λ.Π)
5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ο.Γ.Α . ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
5.3 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ
5.4 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5.6 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
5.7 ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.
5.8 ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ Δ.Ε.Η.
5.9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5.10 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.
6. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗΣ ( 1/1/2014 ) ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ( 31/12/2014 )
6.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α – «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» .
6.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ .
6.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ .
7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ .
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ( ΜΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ) ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ( «ΑΦΑΝΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ») .
10. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
10.1. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ «O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ « ΕΛ.Γ.Α »
10.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
11. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ.
II. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
III. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
IV. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
V. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ( Ε1, Ε2, Ε3 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π ΚΑΙ ΤΟ Υπ.Α.Α.Τ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ»
Κατεβάστε το άρθρο από εδώ
Πηγή: www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου