ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Το πρόβλημα του συμψηφισμού των λογιστικών ζημιών στα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Ένα ακόμα πρόβλημα στις δηλώσεις νομικών προσώπων εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες και ουσιαστικά μπλοκάρει την υποβολή των δηλώσεων ορισμένων νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Συγκεκριμένα, ο πίνακας 1 στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ν στον οποίον εμφανίζεται η κατανομή των κερδών των νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία προς τα μέλη/εταίρους, μεταφέρει προς διανομή τα λογιστικά κέρδη του κωδικού 016 αφαιρώντας το φόρο εισοδήματος, χωρίς όμως να λαμβάνει υπ’ όψιν τις λογιστικές ζημιές του προηγούμενου/νων ετών.
Να σημειώσουμε εδώ ότι, στον εν λόγω πίνακα ορθά δεν μεταφέρονται τα φορολογικά κέρδη (μετά από αναμόρφωση), αλλά τα πραγματικά λογιστικά κέρδη, αυτά δηλαδή που ουσιαστικά διανέμονται στους εταίρους μείον το φόρο που αναλογεί.
Παράδειγμα:
Λογιστικά κέρδη χρήσης : 100.000
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες: 50.000
Φορολογητέα κέρδη : 150.0000
Φόρος Εισοδήματος : 29.500
Διανεμόμενα κέρδη = Λογιστικά κέρδη – λογιστικές ζημιές – φόρος εισοδήματος (100.000 – 29.500 = 70.500).
elfee20150625-01 elfee20150625-02
‘Όπως αναφέραμε στην αρχή του άρθρου το πρόβλημα παρουσιάζεται στην περίπτωση των ζημιών προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων.
 
Παράδειγμα:
Κέρδη χρήσης λογιστικά : 100.000
Φορολογικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων 150.000
Λογιστικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων : 100.000
Διανεμόμενα κέρδη = Λογιστικά κέρδη – λογιστικές ζημιές – φόρος εισοδήματος (100.000-100.000 – 0 = 0).
Στο παράδειγμά μας η διανομή είναι μηδενική καθώς τα κέρδη της χρήσης συμψηφίζονται με τις λογιστικές ζημιές και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν κέρδη προς διανομή.
Όμως, η εφαρμογή του taxis δεν συμψηφίζει τις λογιστικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων με αποτέλεσμα να προβαίνει στη διανομή των κερδών που εμφανίζονται στον κωδικό 016.
elfee20150625-03
elfee20150625-04
Με μια πρώτη ματιά η επίλυση του προβλήματος αυτού δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Μια λύση θα ήταν η ανάκτηση της ενδεχόμενης λογιστικής ζημιάς προηγούμενης χρήσης από το έντυπο Ε5 του προηγούμενου φορολογικού έτους. Όμως η λύση αυτή δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, καθώς πολλά νομικά πρόσωπα ενδέχεται να εμφανίζουν λογιστικές ζημιές για παραπάνω από μια χρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να συμψηφίσουν με τα λογιστικά κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους. Επίσης υπάρχουν δηλώσεις που υποβλήθηκαν χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. κ.λπ.
Μετά από σχετική επικοινωνία που είχε η επιστημονική ομάδα του κόμβου με το υπ. Οικονομικών, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα είναι ήδη προς επεξεργασία και θα λυθεί το συντομότερο δυνατό.
Βέβαια, η ταλαιπωρία που υφίστανται όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τέτοιες περιπτώσεις είναι τεράστια. Επιπλέον βρίσκονται όλοι σε στάση αναμονής και δεν μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές μέχρι στιγμής, δημιουργώντας μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια σε όλους τους συναδέλφους που αναμένουν πότε θα λυθεί το εν λόγω πρόβλημα. Αν προστεθούν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά σχετικά με τις δηλώσεις εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων), τότε αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι εργαζόμαστε σε περιβάλλον που θυμίζει έντονα κινούμενη άμμο.
Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου