Φορολογικά

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)

Το ΙΚΑ, με το με Αρ. Πρ. Γ99/1/48/19-3-2013 έγγραφό του, έδωσε παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2013. Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε επίσης, πως ενέκυψαν και πάλι τεχνικά προβλήματα στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής Α.Π.Δ. του ΙΚΑ, εστιάζοντας στο επί του παρόντος σημαντικότερο: Με τη νέα εφαρμογή δεν υπολογίζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ, (μειωμένες εισφορές λόγω τοκετού & επιδότηση εργοδοτικών εισφορών) με αποτέλεσμα να μην είναι σωστή η απεικόνιση της Α.Π.Δ. και να εμφανίζει τις σωστά μειωμένες εισφορές ως λανθασμένες ή να μην υπολογίζει καθόλου τα ποσά των επιδοτήσεων ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα το σύνολο των εισφορών να περιλαμβάνει εσφαλμένα και το ποσό της επιδότησης. Λόγω της δυσλειτουργίας της εφαρμογής, δημιουργείται πρόβλημα στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, και κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις, με το σκεπτικό ότι ενώ εμείς στέλνουμε σωστά και εμπρόθεσμα τις ΑΠΔ, εν τούτοις είναι πιθανόν να βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να τις υποβάλλουμε εκ νέου, λόγω αστοχίας της εφαρμογής του ΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ θα επιληφθεί του θέματος και θα δώσει υπηρεσιακή λύση εκ των έσω στο ζήτημα που ενέκυψε.
Δείτε την εγκύκλιο της παράτασης του ΙΚΑ

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου