Φορολογικά

Παρέμβαση ΕΛΦΕΕ Ρόδου για τον λογαριασμό 94 μετά την κατάργηση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης

Παρέμβαση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, για την δυσκολία τήρησης του λογαριασμού 94, μετά από την κατάργηση του βιβλίου Αποθήκης, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ από πωλήσεις αγαθών  ( λογαριασμοί 70,71 )
Νέος ΚΦΑΣ-τήρηση ομάδας 94

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές που φέρνει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και ισχύει από 01/01/2013 είναι  η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου Αποθήκης και των Βιβλίων Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής Κοστολογίου.
Αντί του βιβλίου αποθήκης θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ από πωλήσεις αγαθών  ( λογαριασμοί 70,71 ).
Η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 υπάρχει διαζευκτικά ,δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που μόνο ένας από τους λογαριασμούς 70 ή 71 υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια. Η υποχρέωση πηγάζει την αμέσως επόμενη χρήση από αυτή που η επιχείρηση ξεπεράσει το ανωτέρω όριο , σε αντίθεση με τις δύο διαχειριστικές περιόδους που προέβλεπε ο Κ.Β.Σ  ( όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του νόμου 3522/2006, για διαχειριστικές περιόδους που άρχιζαν από 22/12/2006 ) για την τήρηση θεωρημένης αποθήκης.
Όπως είναι γνωστό, στον λογαριασμό 94. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, της ομάδας 9 του ΕΓΛΣ (Αναλυτική Λογιστική), παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας αποθέματα της επιχείρησης, είτε προέρχονται από αγορά (εμπορεύματα), είτε παράγονται από την ίδια (προϊόντα). Περαιτέρω, ο λογαριασμός αυτός αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους παρακολουθούνται όλες οι κατηγορίες των αποθεμάτων (από την ομάδα 2, της Γενικής Λογιστικής). Το τελευταίο όριο ανάλυσης των υπολογαριασμών του 94 είναι η μερίδα αποθήκης. Στην μερίδα αυτή παρακολουθείται η τελευταία υποδιαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας του αποθέματος (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, προϊόντα κ.λπ.). Εδώ επομένως είναι απαραίτητος ο ορισμός του είδους (  άρθρο 3, παρ.3 πρώην ΚΒΣ ). Συνολικά λοιπόν οι μερίδες αυτές της αποθήκης, στις οποίες παρακολουθούνται τα αποθέματα κατά είδος, ποσότητα και αξία, είναι στην ουσία το αναλυτικό καθολικό της τελευταίας βαθμίδας των υπολογαριασμών του 94.
Όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι τέτοιο απαιτεί συνεχή κοστολόγηση και δημιουργεί περισσότερες υποχρεώσεις σε σχέση με ότι ίσχυε για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης , ( προβλέπονταν η  ενημέρωση των μερίδων αποθήκης με την αξία των αναλώσεων ή του κόστους παραγωγής των προϊόντων, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ) .
Η υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης με την ποσοτική διακίνηση σε περιπτώσεις αναλώσεων πρώτων υλών ή παραχθέντων προϊόντων, αυτή καθιστά απαραίτητη την έκδοση ή την με οποιοδήποτε τρόπο τήρηση δελτίων εσωτερικής διακίνησης, παρότι τέτοια υποχρέωση δεν θα υπάρχει πλέον.
Να τονίσουμε βέβαια ότι προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό βάρος στα λογιστήρια των επιχειρήσεων , που ακόμη και στην περίπτωση αυτόματης ενημέρωσης από προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, πάλι θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου και  τελικής καταχώρησης των εγγραφών.
Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εξαιρέσεων από την τήρηση του λογαριασμού 94 σε αντίθεση με το άρθρο 8 παρ. 9 του  Ν186/1992  ( Κ.Β.Σ )  όπου παρέχονταν, λόγω ύπαρξης αντικειμενικών δυσκολιών, εξαιρέσεις από την τήρηση Βιβλίου αποθήκης , με σημαντικότερη για την περιοχή μας την περίπτωση ζ. που αφορούσε την εκμετάλλευση  ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπινγκ.
Δύο σοβαρά θέματα που δημιουργούνται αναφορικά με την τήρηση του λογαριασμού 94 στα ξενοδοχεία ,είναι :

  1. Αν τα έσοδα στα επισιτιστικά τμήματα θεωρούνται πώληση προϊόντος , οπότε καταχωρούνται στον 71 ή παροχή υπηρεσίας οπότε κινείται ο 73.  Η  διάκριση τους είναι λεπτή και έχει να κάνει με το ποσοστό του κόστους στην τιμή πώλησης  π.χ  η τιμή πώλησης ενός εμφιαλωμένου νερού στο super market του ξενοδοχείου είναι  0,80 €   ενώ  το ίδιο ακριβώς νερό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου πωλείται 2,50 €  . Η διαφορά στην τιμή είναι ξεκάθαρα η παρεχόμενη υπηρεσία ( σερβιτόρος, γυάλινο ποτήρι κλπ).
  2. Ο καταμερισμός των εσόδων πακέτου και ειδικά των ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν το σύστημα All Inclusive , σε έσοδα από δωμάτιο και σε έσοδα από επισιτιστικά τμήματα.

Με τις  ΠΟΛ.1170/05-08-11, 1182/26-08-11 και  1208 / 05-10-11 καθορίσθηκε  η υπαγωγή  στον κανονικό συντελεστή  ποσοστού 30% της συνολικής τιμής ,ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.  (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κ.α.) .
Συνεπώς ,εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από το συμβόλαιο , είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης ,η κατανομή  του 30% στα διάφορα κέντρα εσόδων.
Μετά από παρέμβαση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μαυραγάννη , δια μέσω του Τμηματάρχη του Κώδικα στο Υπουργείο Οικονομικών Κου Σαίτη Ευθυμίου, μας πληροφόρησαν πως, οι λύσεις που προτάθηκαν είναι : να υπάρξει ένα έτος αναβολή για να προετοιμασθούν οι επιχειρήσεις, όπου κατά την διάρκεια του θα γίνεται ενημέρωση της 94 μια φορά τον χρόνο ή εναλλακτικά να γίνεται σε μηνιαία βάση ( και όχι ανά τιμολόγιο ), με ομαδοποίηση των αποθεμάτων, σύμφωνα με καταστάσεις που θα δίνουν στα λογιστήρια τα τμήματα προμηθειών που τηρούν  ( μη θεωρημένη πλέον )  αποθήκη για λόγους όχι μόνο φορολογικούς αλλά και για εσωτερικό έλεγχο και κοστολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επίσημη απάντηση ότι για τα ανωτέρω θέματα θα δοθεί λύση με την ερμηνευτική εγκύκλιο , που σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα.
 
επιμέλεια
Ευθυμίου Σάββας
Οικονομολόγος – Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης
Αναπληρωματικό Μέλος του ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου