Φορολογικά

Προτάσεις των Μελών Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας προς τον Αναπλ.Υπουργό κ.ΤΡ.ΑΛΕΞΙΑΔΗ σε θέματα της αρμοδιότητας του

Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Αρ. Πρωτ. 329/26-10-2015
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κο ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Κοινοποίηση: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: Προτάσεις των Μελών του Συλλόγου μας σε θέματα της αρμοδιότητάς σας.
Κατ΄ αρχάς σας καλωσορίζουμε στην Πόλη μας και σας ευχαριστούμε για την τήρηση της υπόσχεσής σας να τα συνομιλήσουμε, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε όχι για Κλαδικά προβλήματα, καθώς αυτό γνωρίζουμε ότι ήδη έγινε και θα γίνεται από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αλλά για προβλήματα των φορολογουμένων καθώς ανέκαθεν αποτελούμε τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ φορολογούμενου και Υπουργείου Οικονομικών. Φυσικά και εμείς φορολογούμενοι Πολίτες είμαστε και οι αποφάσεις σας μας αγγίζουν.
Σας ευχαριστούμε επίσης που θα αφιερώσετε τον αναγκαίο χρόνο για να διαβάσετε με την απαραίτητη προσοχή το έγγραφό μας, καθώς είμαστε σίγουροι για την υπευθυνότητα που σας διακρίνει.
Γνωρίζουμε ότι οι ευθύνες που αναλάβατε είναι πολλές, σε μια ιδιαίτερη περίοδο της Ελληνικής Οικονομίας, και δεν έχουμε σκοπό ούτε να δημιουργήσουμε εμπόδιο στο έργο σας ούτε στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά προσπαθούμε να συνδράμουμε στην εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούσας αρχής και φορολογούμενων ώστε να καταστούν εφικτοί οι Εθνικοί στόχοι για ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που αναλάβαμε έναντι των δανειστών μας καθώς η αγωνία και η προσδοκία όλων μας είναι στο να μπορέσουμε να βγούμε το συντομότερο από την ύφεση.
Αυτό μπορεί να γίνει με το να δώσετε άμεσα με τις αποφάσεις σας «τροφή» στην τόσο αναγκαία (για τα Δημόσια Έσοδα) φορολογική συνείδηση του καθενός μας. Επικροτούμε την απόφασή σας για εισαγωγή του σχετικού μαθήματος (πρέπει από το Δημοτικό), κάτι που ο Κλάδος μας το έχει προτείνει εγγράφως σε όλες τις Κυβερνήσεις την τελευταία 15ετία.
Ενημερωθήκαμε και δεν θα σχολιάσουμε τις ήδη νομοθετημένες μνημονιακές δεσμεύσεις μας ως Κράτος, αλλάπρέπει να κρίνουμε τις ισχύουσες ακόμη αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης ευελπιστώντας ότι η ανάλυση των απόψεών μας από την πλευρά σας θα δώσει λύσεις και μέσω αυτών το αναγκαίο ερέθισμα στον βαλλόμενο πανταχόθεν Έλληνα μικρό ή μεγάλο επιχειρηματία ή απλό φορολογούμενο για να «πράξει και αυτός με την σειρά του το σωστό»
Εάν λοιπόν κοινός μας στόχος είναι η αύξηση των Δημοσίων Εσόδων, όπως εμείς πιστεύουμε, μέσω της εφαρμογής της Συνταγματικής επιταγής «ο καθένας πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί» πρέπει ο φορολογικός έλεγχος να έχει και συμβουλευτικό ρόλο εκτός από τον συνήθη κατασταλτικό χαρακτήρα. Αυτό ισχύει σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες με θετικά αποτελέσματα όπως γνωρίζουμε όλοι και στο τέλος της επιστολής μας είναι η πρότασή μας για την εφαρμογή του μέτρου.
Πιστεύουμε και εμείς ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να τιμωρείται πολύ αυστηρά αλλά να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες ως προς το τι θεωρείται «φοροδιαφυγή» και να εξετάζεται η ενεργή συμμετοχή και των δύο πλευρών προτού επιβληθούν ποινές κατά δικαίων και αδίκων.
Ας σταματήσει όμως η «παραγωγή» προστίμων για μια παράβαση κάποιας διάταξης μιας πολυδαίδαλης (ακόμη) φορολογικής νομοθεσίας (νόμοι αλληλοσυγκρουόμενοι πολλές φορές) που δεν έχουν επίπτωση στα Δημόσια Έσοδα (π.χ. καθυστέρηση υποβολής πιστωτικής ή μηδενικής δήλωσης Φ.Π.Α.) «παράβαση» που μπορεί να οφείλεται είτε σε αμέλεια είτε σε ανθρώπινο λάθος λόγω φόρτου εργασίας. Μόνον όποιος δεν εργάζεται δεν κάνει λάθη.
Με τον τελευταίο νόμο έγινε σοβαρή προσπάθεια για εκλογίκευση των προστίμων ως προς το να γίνουν δικαιότερα – αυξάνοντας και την πιθανότητα εισπραξιμότητος – και νομοθετήθηκαν κάποια ακόμη μέτρα για την περιορισμό της μάστιγας της φοροδιαφυγής που βλάπτει το Δημόσιο συμφέρον είναι όμως αναγκαίο να δώσετε λύσεις και στα προβλήματα που σας παραθέτουμε με το παρόν καθώς ο τελευταίος Ν.4337-17-10-15 δεν τα άλλαξε τολμώντας ταυτόχρονα να κάνουμε τοποθετήσεις αλλά και προτάσεις :
Η πάγια θέση μας είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι για επιβολή – εισπράξιμων – προστίμων σε ουσιαστικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Όμως:
1.- Είναι ορθό και δίκαιο να υπάρχει το πρόστιμο των 100 € (αρ.54 παρ.1α & 2α Ν.4174/13) ΜΟΝΟΝ όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα και αυτό βρεθεί στον έλεγχο
2.- Είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στο πρόστιμο του άρ.54 παρ.2 των 100 € για:
2.1.- εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα
2.2.– εκπρόθεσμη υποβολή δήλωση με μηδενικό ή πιστωτικό ποσό άμεσου ή έμμεσου φόρου.
Τα 100€ αντιπροσωπεύουν εισόδημα ημερών για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Υπάρχει και το ποσό των 20€
3.- Να μην υπάρχει πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει (άρ.54 παρ.2 τελευταία υποπαράγραφος) ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους.
4.- Για εκπρόθεσμες ΑΡΧΙΚΕΣ δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ή με μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου θα μπορούσε να υιοθετηθεί ΜΗΔΕΝΙΚΟ πρόστιμο, οριοθετώντας ένα «ανεκτό» διάστημα, που μπορεί να καθορισθεί για παράδειγμα: «.. έως την προθεσμία της επόμενης όμοιας δήλωσης» ή «εντός μηνός από την ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής»
5.- Είναι ΔΙΚΑΙΗ η προσαύξηση εκπρόθεσμης πληρωμής παρακρατούμενου φόρουόπως ισχύει
Όμως ακούμε – και σας μεταφέρουμε – ότι:
6.- Είναι άδικο ταυτόχρονα πρόστιμο και προσαύξηση στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου. Πρέπει να αναβιώσει η διάταξη που όριζε ότι σε εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση άμεσου ή έμμεσου φόρου υπάρχει μόνον προσαύξηση.
7.- Κρίνουμε ότι μπορεί να καταργηθεί η πρόβλεψη για τον υπολογισμό τόκου πέραν των προσαυξήσεωνσε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλόμενων ποσών
8.- Είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ τα πρόστιμα αρ.54 παρ.2γ (250€ – απλογραφικά) και παρ.2δ (500€ – διπλογραφικά) για τις παραβάσεις των παρ.1β & 1γ για επιχειρήσεις στις περιπτώσεις υποβολής ΑΡΧΙΚΗΣ εκπρόθεσμης μηδενικής ή πιστωτικής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενου φόρου όπως ισχύουν με τον Ν.4337/15. Μπορούν και πρέπει (σε αυτή την περίπτωση) να γίνουν 20€ επίσης σε συνδυασμό με την πρόταση γιαμηδενικό πρόστιμο για υποβολή εντός συγκεκριμένου διαστήματος (παρ.5 παρόντος)
9.- Γινόμαστε μάρτυρες άδικων και παράλογων προστίμων που επιβάλλονται για κάθε ενδιάμεσο έτοςμέχρι την ημέρα υποβολής σε περίπτωση υποβολήςεκπρόθεσμα του εντύπου μεταβολών για ακίνητη περιουσία Ε9 για λογαριασμό θανόντα στην Δ.Ο.Υ. (έλεγχος 5ετίας ΕΝΦΙΑ)
Αν κάποιος πέθανε το 2015 – έχουμε κτηματολόγιο ή αποδοχή διαθήκης) και δεν έχει δηλωθεί κάποιο ακίνητο ή υπάρχει δηλωμένο με λάθος π.χ. από το 2010 ή το 2005 θα μπουν πρόστιμα για 2011,2012,2013,2014,2015 (40€+40€+40+100+100=320€) ;
Το Ε9 ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλεται ΜΙΑ φορά από εκεί και μετά η ΓΓΠΣ πρέπει να υπολογίζει αυτόματα τις αλλαγές για τα επόμενα έτη. To ίδιο θα ισχύσει και στις ηλεκτρονικές μεταβολές που έγιναν με επανάληψη σε πάνω από 1 χρήση;
Αυξημένη γραφειοκρατία με 4 (ακόμη και περισσότερες) υποβολές Ε9 για ένα ακίνητο και ισάριθμα πολλαπλάσια προστίμων.
Δεν γνωρίζουμε αν είναι λάθος η ερμηνεία αλλά είναι γεγονός και πρέπει να δοθεί δίκαιη λύση. Όλη η Ελλάδα είναι με ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί κατά την απόκτησή τους αιτία θανάτου και τα τελευταία χρόνια με το κτηματολόγιο γίνονται πληθώρα συμβολαίων και τροποποιητικών Ε9 σε ένα ή περισσότερα Φ.Π. για το ίδιο ακίνητο.
10.- Κοινό αφορολόγητο για ΟΛΟΥΣ (υπαλλήλους, συνταξιούχους, επαγγελματίες) με συγκέντρωση αποδείξεων έστω από συγκεκριμένα επαγγέλματα (όχι από S/M) ώστε μέσα από συγκρουόμενα συμφέροντα να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Το κόστος σε απώλεια φόρου θα είναι υποπολλαπλάσιο των εσόδων σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
11.- Οι εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων (προ του 2010) να έχουν καθολική διάρκεια χωρίς ημερομηνία λήξης. Σήμερα η προθεσμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάσεις.
12.- Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με απλή διαδικασία.
13.- Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων (ή Μ.Υ.Φ.) να υποβάλλονται ετήσιες με όριο απαλλαγής υποβολής τα 300,00 € και στο σύστημα υποβολής να ορισθεί όριο διασταύρωσης σε επίπεδο 1 ευρώ και όχι λεπτού.
13.1.- Οι ήδη εκκρεμούσες υποβολές του 2014 αλλά και 2015 μέχρι σήμερα να μπορούν να υποβληθούν πλέον με ένα ενιαίο αρχείο και όχι υποχρεωτικά σπαστά ανά τρίμηνο ειδικά σε περιπτώσεις μη υπόχρεων σε Φ.Π.Α. .
13.2.-Εναλλακτικά, το όριο απαλλαγής υποβολής να γίνει 100 € (με απλοποιημένο τιμολόγιο ή απόδειξη) με υποβολή σε τρίμηνη ή εξάμηνη βάση , με δυνατότητα υποβολής εντός διμήνου και τελικής τροποποίησης πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους χωρίς την υποβολή προστίμων.
14.- Για την περίπτωση δικαιώματος κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής να επανέλθει το ποσοστό προκαταβολής των βεβαιωμένων προστίμων στο 20% από 50% που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείο έμμεσου εκβιασμού της φορολογικής αρχής.
Και τέλος Κε Υπουργέ,
Διεκδικούμε (από κοινού όπως ακούσαμε και ελπίζουμε)
– ένα σταθερό επιτέλους φορολογικό σύστημα
– οι διατάξεις του οποίου θα διατυπώνονται με ΣΑΦΗΝΕΙΑ στον Νόμο χωρίς την ανάγκη έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου της ερμηνευτικής εγκυκλίου και διευκρινιστικής επί ερωτημάτων που δημιούργησαν οι προηγηθείσες εγκύκλιοι
– να μην γίνεται νομοθέτηση μέσω ερμηνείας των νόμων σε υπουργικές αποφάσεις και διευκρινιστικές απαντήσεις
– σταθερές και εύλογες προθεσμίες (και όχι από 1/2 έως 30/4 υποβολή φορολογικών δηλώσεων) &
– σταθερό σχεδιασμό στα φορολογικά έντυπα.
Οι φορολογούμενοι ακόμη και εμείς δεν μπορούμε να ενημερωθούμε και να αφομοιώσουμε την γιγάντια πλέον νομοθεσία !
15.- Ως προς το τελευταίο διεκδικούμενο – αλλά πρωτίστως αναγκαίο και για επενδύσεις στην Ελλάδα – θα σας δώσουμε ως παράδειγμα πρόσφατη απάντηση της Δνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – τμ. Β΄ με αρ.πρωτ.: ΔΕΑΦ_Β)_1137818-ΕΞ.2015/21.10.2015 (Πληροφορίες: Μ. Δράγκου) με Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, με αφορμή ερωτήματα που είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία (το πότε δεν αναγράφεται)
Σημαντικές παρατηρήσεις:
15.1.- Έχουμε φτάσει τέλος Οκτωβρίου 2015 και δίνεται απάντηση που αφορά την εφαρμογή από 01/01/14ενός Νόμου με ισχύ του οποίου έχουν υποβληθεί ήδη δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος τόσο για τα νομικά πρόσωπα των ΙΜΕ ΕΠΕ όσο και των αυτοκινητιστών που συμμετέχουν σε αυτές.
15.2.- Ο συντάκτης της απάντησης επί 2 σελίδες αναλύει τις προϋφιστάμενες διατάξεις αλλά με τόση επιμέλεια σαν να ισχύουν ακόμη , ενώ στην παρ. 5,6 και 7 ανατρέπονται όλα, όπως κατάλαβαν όσοι «πανικόβλητοι» Συνάδελφοι ανά την Ελλάδα έτυχε να διαβάσουν την απάντηση που κυκλοφόρησε 23/10 που βλέπουν να είναι λάθος όσα εφάρμοσαν εδώ και 22 μήνες και με κίνδυνο να εκτεθούν σε κάποιο μελλοντικό έλεγχο. Ήδη Ορκωτοί που ελέγχουν μεγάλες εταιρίες ΙΜΕ ΕΠΕ ζητούν από τους Συναδέλφους να υπολογίσουν πάλι το αποτέλεσμα του 2014 και να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για την «νομική οντότητα»
15.3.- Πολλά τα ερωτήματα αλλά θα κάνουμε συγκεκριμένο μόνον ένα προς εσάςγια να μεταφερθεί στον συντάκτη της ανωτέρω απάντησης:
Αν οι εταίροι λαμβάνουν μόνον ήδη φορολογημένο μέρισμα αυτοί θα δηλώνουν ζημία για τις αποσβέσεις των αυτοκινήτων τους και τα ασφάλιστρά τους ; Μέχρι σήμερα το καθαρό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης ανά μήνα με εκκαθάριση διανέμονταν στους εταίρους για να αποδώσουν και το ΦΠΑ
15.4.-Απαιτείται λοιπόν άμεσα να εκδώσετε ΠΟΛ. που να διευκρινίζει ότι 
(α) τα ισχύοντα έως 31/12/2013 ισχύουν και για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 και 
(β) να καθορίζεται επακριβώς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τι θα ισχύει από 01/01/2016 για αυτή την Εταιρία με την Ιδιόρρυθμη Μορφή (ΙΜΕ ΕΠΕ) , τις εκκαθαρίσεις προς τα Μέλη της, τον τρόπο υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος για την ΙΜΕ ΕΠΕ και τα Μέλη της.
Οι παράγραφοι που ουσιαστικά ανατρέπουν την φορολόγηση των δεκάδων ή εκατοντάδων ΙΜΕ ΕΠΕ και των χιλιάδων αυτοκινητιστών μελών τους είναι οι 5,6 και 7 οι οποίες απλά μνημονεύονται στο παρόν σε απόσπασμα ενώ συνημμένα υπάρχει το προαναφερθέν έγγραφο
5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά……
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι ως νομική οντότητα νοείται κάθε μόρφωμα ……
7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, η Ι.Μ.Ε., η οποία ως ιδιότυπη μορφή επιχείρησης χαρακτηρίζεται πλέον νομική οντότητα, ……… Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα της Ι.Μ.Ε., το οποίο φορολογείται στο όνομά της. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές …………. εταίρων Ε.Π.Ε.
Τέλος, όσον αφορά στο ποσό που θα διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στην Ι.Μ.Ε., αυτό αποτελεί εισόδημα από μερίσματα του άρθρου 36 του ν. 4172/2013 και φορολογείται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40, 61, 62 και 64 του ίδιου νόμου.
Και ερωτάμε, πάλι, κε Υπουργέ εκφράζοντας την αγωνία των Συναδέλφων (γιατί οι επιχειρήσεις δεν ενημερώθηκαν ή δεν το κατάλαβαν ακόμη διαβάζοντας την απάντηση που τους προωθήσαμε) θα ισχύει αυτό και για τις δηλώσεις 2014 που υποβλήθηκαν;
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕΤΡΟ για αύξηση Δημοσίων Εσόδων
Καθώς διάγουμε την περίοδο που όλοι στο Κυβερνητικό επιτελείο αναζητούν «ισοδύναμα μέτρα» που θα αποφέρουν έσοδα ώστε να μειωθεί ή να αποφευχθεί η φορολογική επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων σας επαναλαμβάνουμε παλαιά πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. η οποία αποσκοπεί στο να πληρώσουν άμεσα αυτοί που πρέπει:
Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης της εφαρμογής νέων μεθόδων ελέγχου και της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τους Ισολογισμούς 31/12/2014 (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία) με την καταβολή ενός μικρού (1%-2%) ποσοστιαίου φόρου επί των ποσών που θα απομακρυνθούν από τον Ισολογισμό τους.
Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες μικρές ή μεγάλες, λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο.
Κύριε Υπουργέ,
Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει ως Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης. Αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Ο Κλάδος μπορεί και θέλει να εργασθεί από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις φορολογικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αλλά και τρομακτική ζημία στις κοινωνικές υποδομές.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.            Η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Πατέλης               Γεωργία Εμινίδου

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου