ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Στρατηγικές ταμειακών ροών

Στο πλαίσιο των συνεργασιών του site μας με Συναδέλφους Λογιστές , δημοσιεύουμε σήμερα Άρθρο του κ. Γεωργίου Εγγλεζάκη για το θέμα που αφορά στις Στρατηγικές των Ταμειακών Ροών , με την ελπίδα σύντομα να φιλοξενήσουμε Άρθρα και απόψεις και άλλων Συναδέλφων.

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η οντότητα διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και ότι τα αδρανή κεφάλαια τα έχει κατάλληλα επενδύσει. Μια λειτουργία του ταμία της οντότητας είναι να εξετάσει τις ταμειακές ροές της οντότητας, και να εντοπίσει αναμενόμενες περιόδους πλεονάσματος ή ελλείμματος ταμειακών ροών. Ένας λεπτομερής προϋπολογισμός μετρητών συχνά διατηρείται και ενημερώνεται σε τακτική βάση. Ο προϋπολογισμός μετρητών είναι ένα σημαντικό συστατικό ενός συστήματος σχεδιασμού ροών και αντιπροσωπεύει το συνολικό σχέδιο που απεικονίζει ταμειακές εισροές και εκροές για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι ελλείψεις σε μετρητά μπορεί να είναι ένα σημάδι αδυναμίας. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστούν μετρητά για νέες επιχειρηματικές θέσεις, να προσθέσουν επίπεδα αποθεμάτων, να αυξήσουν τις απαιτήσεις, και ούτω καθεξής. Για να στηριχθεί η ανάπτυξη χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός.

Στρατηγικές για την ενίσχυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Οι στρατηγικές αναλύονται σε είδη λύσεων που ορισμένες από αυτές τις λύσεις είναι «εξωτερικές» και μερικές είναι«εσωτερικές».
Οι εξωτερικές λύσεις περιλαμβάνουν:

  • Έκδοση επιπλέον μετοχών. Η λύση αυτή επιτρέπει σε μια οντότητα να αποκτήσει μετρητά, χωρίς σταθερή υποχρέωση να τα εξοφλήσει. Στην ουσία, οι υφιστάμενοι μέτοχοι πωλούν μέρος της επιχείρησης.
  • Η οντότητα να δανείζεται πρόσθετους πόρους . Αυτή η λύση δεν φέρνει καμία αραίωση των μετόχων, αλλά τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να επιστραφούν μαζί με τους τόκους. Έτσι, το κόστος των επιχειρήσεων και ο κίνδυνος αυξάνεται. Πολλές εταιρείες θα καταβάλλουν ένα τέλος για να δημιουργήσουν μια μόνιμη γραμμή πίστωσης που να τους επιτρέπει να δανείζονται, όπως απαιτείται.

Εσωτερικές λύσεις περιλαμβάνουν:

  • Επιτάχυνση της συλλογής μετρητών. Σε περίπτωση που οι πελάτες πληρώνουν πιο γρήγορα, δημιουργείται μια σημαντική πηγή μετρητών. Τα απλά εργαλεία περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές, πιστωτικές κάρτες, και εκπτώσεις σε μετρητά για την άμεση πληρωμή.
  • Αναβολή των ταμειακών εκροών. Οι οντότητες μπορούν να καθυστερήσουν την καταβολή όσο το δυνατόν περισσότερο. Πληρώνοντας μέσω επιταγής η οποία αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου επιτρέπει να διατηρήσουν τα μετρητά στο χέρι. Ωστόσο, κάποιος πρέπει να ξέρει ότι είναι παράνομο να εκδώσει επιταγή, όταν δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στην τράπεζα για να καλύψει αυτό το στοιχείο.
  • Έλεγχος των διαθέσιμων ρευστών. Ο εσωτερικός έλεγχος για τα μετρητά βασίζεται ότι υπάρχει πρόσβαση σε μετρητά η οποία θα πρέπει να περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και θα πρέπει να διαχωρίζονται ασυμβίβαστα καθήκοντα, όπως και θα πρέπει να αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά λογοδοσίας.
  • Ο έλεγχος των εσόδων από τις πωλήσεις σε μετρητά θα πρέπει να αρχίσει από το σημείο πώλησης και να συνεχίσει μέσα από την κατάθεση στην τράπεζα. Συγκεκριμένα στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να συγκριθούν με εγγραφές , και θα πρέπει να γίνονται καθημερινά τραπεζικές καταθέσεις.
  • Ο έλεγχος των εσόδων μέσω ταχυδρομείου αρχίζει με το άνοιγμα της αλληλογραφίας. Ο ταμίας θα πρέπει να προετοιμάσει ένα κατάλογο των εσόδων που έχουν ληφθεί και να διαβιβάζει τον κατάλογο στο λογιστήριο. Οι έλεγχοι προωθούνται σε ένα ταμείο που προετοιμάζει καθημερινά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το λογιστήριο εισέρχεται στις πληροφορίες από την εισαγωγή των ελέγχων στα λογιστικά βιβλία και συγκρίνει τη λίστα σε ένα αντίγραφο του καταθετηρίου που δημιουργείται από το ταμείο.
  • Οι έλεγχοι στις εκταμιεύσεις περιλαμβάνουν διαδικασίες που επιτρέπουν μόνο σε εξουσιοδοτημένο άτομο να ελέγχει τις πληρωμές και να διατηρεί τον σωστό διαχωρισμό των καθηκόντων. Οι λειτουργίες ελέγχου περιλαμβάνουν τις εκταμιεύσεις με επιταγή, η απόδοση των περιοδικών τραπεζικών συμφωνιών, καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων πριν από την καταβολή κεφαλαίων.

 Άρθρο του :

Γεωργίου Λ. Εγγλεζάκη
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 Πηγή www.foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου