ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τεκμήρια 2014: Ανάλυση που αφορούν στη Δήλωση 2015

Με το τεκμαρτό “εισόδημα” (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό, μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γι αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

1.Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

α) Αντικειμενική δαπάνη για Κατοικία (ιδιοχρησιμοποιούμενη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη)
β) Αντικειμενική δαπάνη για Αυτοκίνητα
γ) Αντικειμενική δαπάνη για Σκάφη αναψυχής
δ) Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
ε) Αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)
στ) Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτου,  κ.λπ.
ζ) Αντικειμενική δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων
η) Ποσό για  έξοδα διαβίωσης 3.000 € για άγαμο και 5.000 για εγγάμους (πέραν των παραπάνω).

Α.ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Αφορούν τις  ιδιοχρησιμοποιούμενες ή ενοικιαζόμενες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται με κλίμακα με βάση την επιφάνειά της, ως εξής :

– μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 € ανά τ.μ.

– από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 € ανά τ.μ.

– από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 € ανά τ.μ.

– από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 € ανά τ.μ.

– από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 € ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται:
Κατά 40% για κατοικίες  με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 € το τ.μ.
Κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 € ανά τ.μ. και άνω.
Για τις μονοκατοικίες  κατά 20%.

Για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται  μειωμένα κατά 50%. ( ΠΡΟΣΟΧΗ : για τις δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, πχ. τρεις μήνες το έτος)

Κατοικίες που βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών, λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα τιμή εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για Μισθωμένη κατοικία , το ετήσιο ποσό  επιμερίζεται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.

Αν υπάρχει συνιδιοκτησία του ακινήτου, θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά  συνιδιοκτησίας τους.

Β.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αφορούν τα αυτοκίνητα ΙΧ :

α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ.

β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.

γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.

δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και για αυτοκίνητα τύπου jeep.

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, δηλαδή :

–30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και
–50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Γ.ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης είναι 4.000 € .
Για τα πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 € το μέτρο.
β) Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης είναι  12.000 €.

Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 € για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 7.500 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται 15.000 € για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται 22.500 €, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται 30.000 € για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.
Για  σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται 50.000 € για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.

Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα μόνο από ξύλο.

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κάθε σκάφους  μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του
–15% για διάστημα πάνω από 5 και μέχρι δέκα 10 έτη από τη χρονιά που νηολογήθηκε
–30% για διάστημα πάνω πάνω από 10 έτη.

Επιτρέπεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Δ.ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ κλπ

Αφορούν  τα αεροσκάφη , τα ανεμόπτερα και τα ελικόπτερα ως εξής:

α) Για κάθε ανεμόπτερο, στο ποσό των 8.000 €.

β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και ελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, το ποσό των 65.000 € για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους.
Για κάθε ίππο πάνω από τους 150, προσαυξάνεται κατά 500 €.

γ) Για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET) το ποσό των 200 € για κάθε λίμπρα ώθησης.

δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές το ποσό των 20.000 €.

Δεν υπάρχει καμία μείωση  λόγω ακινησίας ή παλαιότητας.

Ε.ΠΙΣΙΝΕΣ  

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις πισίνες ορίζεται ως εξής (Με βάση κλίμακα) :

Για τις εξωτερικές πισίνες 160 € ανά τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τμ
Για τις εξωτερικές πισίνες 320 € το τετραγωνικό μέτρο, για άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων.

Για εσωτερική πισίνα  τα ποσά  διπλασιάζονται.

Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η  δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε  διαμερίσματος στο οικόπεδο.

ΣΤ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ — ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ κλπ.

Τα ποσά που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό , αποτελούν αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης
Η ετήσια αντικειμενική  δαπάνη  ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κάθε κατηγορία εργαζομένων.

Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό.
Επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67%  και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

 Ζ.ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3) Τα δίδακτρα που καταβάλλονται ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης ‚ αποτελούν αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης
Για τον προσδιορισμό της  δαπάνης, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με βάση τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των εκπαιδευτηρίων.

Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Ελάχιστη ετήσια δαπάνη διαβίωσης.

  • 3.000 € , για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο
  • 5.000 ευρώ, για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Τέλος οι παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%  για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

 2. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

α) Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου, δίτροχου κλπ οχήματος.
β) Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κλπ σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.
γ)  Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 €
δ) Δαπάνη για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών
ε) Δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων.
στ) Δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης οποιουδήποτε ακινήτου ή κολυμβητικής δεξαμενής

Τα τεκμήρια λοιπόν συναθροιζόμενα θα πρέπει να “καλύπτονται” από το πραγματικό ατομικό ή οικογενειακό (έγγαμοι) εισόδημα του φορολογούμενου.

Δηλαδή αν το πραγματικό εισόδημα που θα δηλώσει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο από το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, που προσδιορίζεται αθροιστικά οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» και τα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», τότε ο φόρος θα υπολογιστεί επί του τεκμαρτού εισοδήματος και θα είναι σημαντικά αυξημένος, εκτός εάν η διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος καλυφθεί με εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους νόμιμους τρόπους (εισοδήματα αυτοτελώς φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα από το φόρο, υπεραξίες από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η πρόσθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος δεν μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους νόμιμους τρόπους, ο φόρος που θα επιβληθεί στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογιστεί με βάση την φορολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στην πηγή εισοδήματος με το μεγαλύτερο δηλωθέν ποσό.

 Πηγή www.foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου