Φορολογικά

Τεράστια η επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φόρους εισοδήματος

Το γράψαμε από την αρχές του χρόνου και το επαναλάβαμε πολλές φορές όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Το οικονομικό έτος 2014, θα πληρωθούν περισσότεροι φόροι από κάθε άλλη χρονιά.
Θα πληρωθούν μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα, αφού από τις 31.7.2014 μέχρι το τέλος του έτους έχουμε να πληρώσουμε:
Φόροι  που πρέπει να πληρωθούν
-3,5 δια, από φυσικά πρόσωπα (περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις είναι χρεωστικές)
-3,8 δισ. από επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα. (πέρυσι ήταν 1,6 δις)
-2,8 δισ. από τον ΕΝΦΙΑ (ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων )
-500 εκ. από το χαράτσι της ΔΕΗ (ΕΤΑΑ).Στις 25 Ιουλίου η ΔΕΗ στέλνει τα στοιχεία στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θα γίνει η επεξεργασία για να σταλούν στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες (πέρυσι ήταν περίπου 1,5 εκ.)
-1δισ. από τα τέλη κυκλοφορίας (μέχρι το τέλος του χρόνου)
Σύνολο: 11,6 δισ.
Επισημάναμε ακόμη ότι ένα μεγάλο μέρος των φόρων αυτών θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα και μάλιστα οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες. (Φορολογία νομικών προσώπων για το 2013 (οικονομικό έτος 2014) | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/29927/forologia-nomikon-prosopon-gia-2013…).
Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του τύπου (Υπερδιπλάσιοι φέτος οι φόροι για τις επιχειρήσεις. του Θάνου Τσίρου, Καθημερινή 6.7.2014), έρχονται να επιβεβαιώσουν τα όσα γράφαμε τότε (19 Νοέμβριος 2013).
Πιο συγκεκριμένα φόρους ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένους κατά 125% σε σχέση με το 2013, καλούνται να πληρώσουν 230.000 επιχειρήσεις που υπέβαλαν τις φετινές τους φορολογικές δηλώσεις.
Η αύξηση αυτή, παρά την  πραγματική μείωση κερδών, οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου φορολόγησης και στην αύξηση του συντελεστή φόρου από 20% ή 25% στις Ο.Ε. και Ε.Ε. γενικά , σε 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για τα υπόλοιπα κέρδη των εταιριών με απλογραφικά βιβλία.
Για παράδειγμα μία εταιρία Ο.Ε. με κέρδη 10.000 ευρώ , για τι 2013 φορολογήθηκε με 20% στο όνομα του νομικού προσώπου για το 50% των κερδών της δηλαδή 5.000 Χ 20% = 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα κέρδη φορολογήθηκαν στην φορολογική δήλωση των ομόρρυθμων εταίρων, δηλαδή από 2.500 ευρώ για κάθε εταίρο, και θεωρώντας , για το παράδειγμα, ότι  αυτοί δεν είχαν άλλα εισοδήματα δεν θα πλήρωναν κανένα φόρο μιας και υπήρχε το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.
Η εταιρία αυτή φέτος φορολογήθηκε με 26% σε όλο το ποσό , δηλαδή πλήρωσε φόρο 10.000 Χ 26% = 2.600 ευρώ , 1.600 ευρώ επιπλέον από πέρυσι.
Οι διαφορές σε φόρο τόσο για τις Ομόρρυθμες, όσο και για τις Ετερόρρυθμες εταιρίες είναι μεγάλες και γίνονται φανερές στους παρακάτω πίνακες.
 

Ο.Ε.
  ΦΟΡΟΣ Effective tax rate
ΚΕΡΔΗ 2013 2014 2013 2014
10.000,00 1.000,00 2.600,00 10,00% 26,00%
20.000,00 2.000,00 5.200,00 10,00% 26,00%
50.000,00 6.580,00 13.000,00 13,16% 26,00%
100.000,00 17.340,00 29.500,00 17,34% 29,50%
200.000,00 45.240,00 62.500,00 22,62% 31,25%
Ε.Ε.
  ΦΟΡΟΣ Effective tax rate
ΚΕΡΔΗ 2013 2014 2013 2014
10.000,00 1.750,00 2.600,00 17,50% 26,00%
20.000,00 3.500,00 5.200,00 17,50% 26,00%
50.000,00 9.540,00 13.000,00 19,08% 26,00%
100.000,00 21.170,00 29.500,00 21,17% 29,50%
200.000,00 47.620,00 62.500,00 23,81% 31,25%

Αυξημένοι φόροι αυξημένες προκαταβολές.
Πέρα από την μεγάλη φορολογική επιβάρυνση , λόγο αλλαγής του τρόπου φορολόγησης , οι εταιρίες αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν και χρηματοοικονομικά προβλήματα, μιας και καλούνται να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή.
Όπως σημειώνει στο δημοσίευμα που αναφέραμε:
«Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 3,8 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν στα 230.000 νομικά πρόσωπα για το 2013, περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς. Το αντίστοιχο ποσό που πληρώθηκε πέρυσι για προκαταβολή ήταν 346 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο υπήρξε αύξηση 536%».
Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα κέρδη φορολογούνται πλέον στο όνομα του νομικού προσώπου και σε αυτό το φόρο υπολογίζεται και προκαταβολή, 55% για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.) η προκαταβολή υπολογίζεται με 80% επί των κερδών , ενώ για τις τράπεζες με 100%.
Φορολογία ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών 2013 -2014.
Παραθέτουμε ορισμένα συγκριτικά παραδείγματα εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε. και Ε.Ε. ώστε να γίνει κατανοητό η φορολογική επιβάρυνση , αλλά και η αυξημένη χρηματική επιβάρυνση των επιχειρήσεων αυτών κατά το 2014.
Να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις οι δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος είναι οκτώ με την πρώτη να δίνεται με την κατάθεση της δήλωσης και τις υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Δεδομένα:
Κέρδη 30.000,00 ευρώ
Δυο ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστό 50%.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
         
ΚΕΡΔΗ 30.000,00      
ΦΟΡΟΣ 15.000,00 20% 3.000,00  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 1.650,00  
         
ΣΥΝΟΛΟ     4.650,00  
         
Ποσό δόσης 4.650,00 / 8 = 581,25 το μήνα  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
       
ΚΕΡΔΗ 30.000,00    
ΦΟΡΟΣ 30.000,00 26% 7.800,00
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚ. 2013     1.650,00
      6.150,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 4.290,00
       
ΣΥΝΟΛΟ     10.440,00

(τα υπόλοιπα κέρδη του 2013 φορολογούνται στο όνομα των ομόρρυθμων εταίρων, ως επιχειρηματική αμοιβή).
Ποσό δόσης 10.440,00 / 8 = 1.305,00 το μήνα (διαφορά 723,75 ευρώ επιπλέον).
Δεδομένα:
Κέρδη 30.000,00 ευρώ
Ένας ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 50%.
Ένας ετερόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 50%.
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
         
ΚΕΡΔΗ 30.000,00      
ΦΟΡΟΣ 15.000,00 25% 3.750,00  
  7.500,00 20% 1.500,00  
ΣΥΝΟΛΟ     5.250,00  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 2.887,50  
         
ΣΥΝΟΛΟ     8.137,50  
         
Ποσό δόσης
8.137,50 / 8 = 1.017,19
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
       
ΚΕΡΔΗ 30.000,00    
ΦΟΡΟΣ 30.000,00 26% 7.800,00
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚ. 2013     2.887,50
      4.912,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 4.290,00
       
ΣΥΝΟΛΟ     9.202,50

επιχειρηματική αμοιβή)
Ποσό δόσης 9.202,50 / 8 = 1.150,31 το μήνα (διαφορά 133,12 ευρώ επιπλέον).
Δεδομένα:
Κέρδη 70.000,00 ευρώ
Δυο ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστό 50%.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
         
ΚΕΡΔΗ 70.000,00      
ΦΟΡΟΣ 35.000,00 20% 7.000,00  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 3.850,00  
         
ΣΥΝΟΛΟ     10.850,00  
         
Ποσό δόσης
10.850,00 / 8 = 1.356,25
 
 
         
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
       
ΚΕΡΔΗ 70.000,00    
ΦΟΡΟΣ 50.000,00 26% 13.000,00
  20.000,00 33% 6.600,00
      19.600,00
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚ. 2013     3.850,00
      15.750,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 10.780,00
       
ΣΥΝΟΛΟ     26.530,00

(τα υπόλοιπα κέρδη του 2013 φορολογούνται στο όνομα των ομόρρυθμων εταίρων, ως επιχειρηματική αμοιβή)
Ποσό δόσης 26.530,00 / 8 = 3.316,25 το μήνα (διαφορά 1.960,00 ευρώ επιπλέον).
Δεδομένα:
Κέρδη 70.000,00 ευρώ
Ένας ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 50%.
Ένας ετερόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 50%.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
         
ΚΕΡΔΗ 70.000,00      
ΦΟΡΟΣ 35.000,00 25% 8.750,00  
  17.500,00 20% 3.500,00  
ΣΥΝΟΛΟ     12.250,00  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 6.737,50  
         
ΣΥΝΟΛΟ     18.987,50  
         
         
Ποσό δόσης
18.987,50 / 8 = 2.373,44
 
 
         
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
       
ΚΕΡΔΗ 30.000,00    
ΦΟΡΟΣ 50.000,00 26% 13.000,00
  20.000,00 33% 6.600,00
      19.600,00
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚ. 2013     6.737,50
      12.862,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   55% 10.780,00
       
ΣΥΝΟΛΟ     23.642,50

(τα υπόλοιπα κέρδη του 2013 φορολογούνται στο όνομα του ομόρρυθμου εταίρου, ως επιχειρηματική αμοιβή).
Ποσό δόσης 23.642,50 / 8 = 2.955,31 το μήνα (διαφορά 581,87 ευρώ επιπλέον).
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο 2013 δεν έχει αφαιρεθεί προκαταβολή από το 2012.)
Φορολογία λοιπόν νομικών προσώπων ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ)
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ κλπ),  ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Με τον συντελεστή αυτό φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται από Ο.Ε. και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία επί όλων των κερδών τους.
Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα ή/και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη Α.Ε.
α) Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε., σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε. με τη μορφή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα ή/και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. και Συνεταιρισμών
Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Η παρακράτηση φόρου ισχύει ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.
Να θυμίσουμε ότι η φορολογική επιβάρυνση των νομικών προσώπων της κατηγορίας αυτής για το οικονομικό έτος 2013, ήταν 20% για τα νομικά πρόσωπα και 25% για τα διανεμόμενα κέρδη.
Κατά συνέπεια, έχουμε με μια αύξηση στην φορολόγηση των νομικών προσώπων , αυτών καθ’ αυτών:

Α.Ε. – Ε.Π.Ε.
  ΦΟΡΟΣ Effective tax rate
ΚΕΡΔΗ 2013 2014 2013 2014
10.000,00 2.000,00 2.600,00 20,00% 26,00%
20.000,00 4.000,00 5.200,00 20,00% 26,00%
50.000,00 10.000,00 13.000,00 20,00% 26,00%
100.000,00 20.000,00 26.000,00 20,00% 26,00%
200.000,00 40.000,00 52.000,00 20,00% 26,00%

Αλλά σε τελική ανάλυση της φορολογικής επιβάρυνσης έχουμε μείωση, διότι ο φόρος επί των διανεμομένων μειώθηκε από 25% σε 10% :
 

 
Α.Ε. – Ε.Π.Ε.
  ΦΟΡΟΣ Effective tax rate
ΚΕΡΔΗ 2013 2014 2013 2014
10.000,00 3.900,00 3.303,00 39,00% 33,03%
20.000,00 7.800,00 6.680,00 39,00% 33,03%
50.000,00 19.500,00 16.700,00 39,00% 33,03%
100.000,00 39.000,00 33.030,00 39,00% 33,03%
200.000,00 78.000,00 66.060,00 39,00% 33,03%

 
Του Απόστολου Αλωνιάτη, οικονομολόγου – φοροτεχνικού, Α’  Αντιπρόεδρου του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικού Διευθυντή της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέα
Πηγή http://www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου