Ασφαλιστικά / Εργατικά

Το πλαίσιο απασχόλησης των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας

Στο άρθρο 8 της ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου της 27ης Δεκεμβρίου 2013  (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:1/15.1.2014) που αναφέρεται στην  εργασία κατά την έκτη και έβδοµη ηµέρα της εβδομάδος  , ορίζονται τα εξής :

« Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδοµη ηµέρα της εβδομάδας, δηλαδή την µία ή και τις δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, τους οφείλεται πρόσθετη αµοιβή.

Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδοµη ηµέρα της εβδομάδος, δηλαδή την µία ή και τις δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, για µεν την έκτη ηµέρα τους οφείλεται αποζημίωση, ύψους ενός ημερομισθίου, για δε την έβδοµη ηµέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αµοιβή της τάξεως του 75% ημερομισθίου τους και µία ηµέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αµοιβή ένα (1) ημερομίσθιο, όπως ο μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της 6ης και 7ης ηµέρας, για τους επί πενθηµέρω εργαζομένους.

Η εργασία κατά την έκτη ή και έβδοµη ηµέρα καθ’ εβδομάδας, εφ’ όσον προκύψει, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών.

Σε καμία λοιπόν περίπτωση, η εργασία τους κατά τις ηµέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (µεµονωµένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίαςτο οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση µη τήρησης του συµπεφωνηµένου πενθημέρου.

Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδοµη ηµέρα της εβδομάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ».

Η ρύθμιση  αυτή του άρθρου 8 της τοπικής κλαδικής  συλλογικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου προφανώς και δεν είναι σύννομη γιατί καταστρατηγεί τις διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας των μισθωτών όπως έχουν καθορισθεί με  το Π.Δ. 88/1999.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση της ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων της νήσου Ρόδου , δεν γίνεται καμία  παραπομπή , ούτε καν αναφορά στο άρθρο 14, παρ.2 του ΠΔ 88/99 που καθορίζει  το πλαίσιο παρέκκλισης των διατάξεων του προεδρικού αυτού διατάγματος, περί ημερήσιας ανάπαυσης (άρθρο 3), περί διαλειμμάτων ,  περί εβδομαδιαίας ανάπαυσης (άρθρο 5) , καθώς και περί μέγιστης  εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των μισθωτών (άρθρο 6) με συλλογικές συμβάσεις.

Ειδικότερα στο άρθρο 14, παρ.2 του ΠΔ 88/99 ορίζονται τα εξής:

« 2. Επιτρέπονται επίσης παρεκκλίσεις, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, με συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων ή μεταξύ εργοδοτών και των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων στα εργασιακά συμβούλια, υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζόμενους χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνατη η χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται στους οικείους εργαζομένους κατάλληλη προστασία σύμφωνα και με την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96 ».

Σε πρακτικό επίπεδο , σε περίπτωση ελέγχου του ΣΕΠΕ και με δεδομένο ότι  η ξενοδοχειακή επιχείρηση της Ρόδου  εφαρμόζει πιστά τη ρύθμιση  αυτή  περί εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά την έκτη και έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδος ,  τα ελεγκτικά  όργανα της επιθεώρησης εργασίας δεν μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί χρονικών ορίων .

Μπορούν όμως να παραπέμψουν την υπόθεση με μηνυτήρια αναφορά στα δικαστήρια τα οποία και είναι αρμόδια να κρίνουν.

Επιμέλια :

Πέτρος Γ. Ραπανάκης

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας &

ανθρώπινου δυναμικού, Αρθρογράφος, Συγγραφέας

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου