Ασφαλιστικά / ΕργατικάΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Αλαλούμ με ΕΦΚΑ και αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Του Απόστολου Αλωνιάτη
 
 
Δυστυχώς άλλη  μια ακόμη φόρα οι φορολογούμενοι είναι χαμένοι στην μετάφραση από την συμπλήρωση των νέων εντύπων αλλά και της ολιγωρίας της διοίκησης.
Το νέο έντυπο για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, βάζει νέες υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
Από την άλλη το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, γνωστό και ως έντυπο «Ν», που μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει ανοίξει.*
*(Άνοιξε τελικά την Τετάρτη 6.6.2018)
 
Εκκαθαρίσεις ΕΦΚΑ.
 
Ενώ το υπουργείο ζητά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, χιλιάδες φορολογούμενοι πρώην ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, δεν γνωρίζουν ακόμη τι ποσό θα εκπέσουν από τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρώσει μέσα στο 2017. Ναι μεν η εκκαθάριση από τον ΕΦΚΑ βγήκε αλλά το υπουργείο, μέχρι την Παρασκευή δεν είχε πάρει θέση για το πως θα αντιμετωπιστούν φορολογικά οι εισφορές που πληρώθηκαν επιπλέον από τους φορολογούμενους ή τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσουν σε 5 δόσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο , και αφορούν τις  επιπλέον εισφορές που έβγαλε η εκκαθάριση.
 
Μέχρι τα μέσα Ιουνίου πρέπει να περιμένουν όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση δηλαδή όσοι είναι μισθωτοί και επιτηδευματίες , για  την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών  τους . Ελπίζω να μην έχει την απαίτηση το υπουργείο να κλείσει το σύστημα στις 2 Ιουλίου 2018 για τα φυσικά πρόσωπα και στις 29 Ιουνίου 2018 για τα Νομικά πρόσωπα και τις Νομικές Οντότητες!!!
 
(Ελπίζω ακόμη να μην βγουν κάποια στελέχη της ΑΑΔΕ, να πουν ότι οι λογιστές και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις το μόνο που κάνουν είναι να ζητάνε παρατάσεις).
 
 Τι γίνεται με τις αποδείξεις ;
 
Ένα ακόμη αλαλούμ που αντιμετωπίζουν φορολογούμενοι και λογιστές – φοροτεχνικούς , είναι αυτό με την κάλυψη του αφορολόγητου με αποδείξεις.
 
Να ξεκαθαρίσουμε ότι το υπουργείο δεν έχει αλλάξει θέση. Αυτοί που εξαιρούνται από την εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο είναι συγκεκριμένοι:
 
Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα.
 
Οι ΜΗ υπόχρεοι χρήσεις ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Α) Όσοι έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν ΧΑΡΤΙΝΕΣ αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.
 

  1. Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω. (Για το φορολογικό έτος 2017, όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1947).

 

  1. Οι Φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

 
III.            Οι Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 

  1. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

  1.  Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.

 

  1. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

 
VII.            Οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 
VIII.            Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

  1. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

 

  1. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 

  1. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

 
XII.            Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 
Β. Όσοι ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.
 

  1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  1. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

 
Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να συγκεντρώσουν δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν μπορούν, για να καλύψουν το αφορολόγητο, να συμπληρώσουν το ποσό με ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
 
 Πρόσθετες διευκρινήσεις που δόθηκαν από στελέχη του υπουργείου.
 
Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).
 
Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους.
 
Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
 
Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
 
Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες  εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων  ιδιοκτησιών.
 
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά δηλαδή με  κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού  ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ.
 
Στις περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
 
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών,  φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. (δηλαδή 5 έτη).
 
 
Απόστολος Αλωνιάτης
 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α’  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
 
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την  Τετάρτη 30  Μαΐου 2018.
 
Υ.Γ. Από τι φαίνεται το υπουργείο δεν θα εκδώσει κάποιο έγγραφο για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών και την εκκαθάριση. Συνεπώς ακολουθούμε τα όσα ορίζονται από την ΠΟΛ.1113/2015.
α) Η Λογιστική βάση σε κάθε περίπτωση είναι το τελικό ποσό της εκκαθάρισης του ΕΦΚΑ.
Όσο αφορά την Φορολογική βάση
α) Για τους ασφαλισμένους που έχουν μικρότερες εισφορές από αυτές που έχουν πληρώσει, η λογιστική και φορολογική βάση θα είναι η ίδια , δηλαδή το ποσό της εκκαθάρισης.
Αν ένας φορολογούμενος πλήρωσε 10.000 και η εκκαθάριση του έβγαλε 8.000 , η λογιστική και φορολογική βάση θα είναι 8.000 και τα 2.000 θα μείνουν για να συμψηφιστούν ή να επιστραφούν.
β) Για τους σφαλισμένους που έχουν μεγαλύτερες εισφορές από αυτές που έχουν πληρώσει, η Λογιστική βάση θα είναι το νέο ποσό που βγαίνει από την εκκαθάριση.
Όσο αφορά την Φορολογική βάση, πρέπει  να είναι ίδια και η φορολογική βάση, έστω και αν δεν έχουν πληρωθεί. Αν πληρωθούν μέχρι τον  Σεπτέμβριο  τότε όλα καλά. Αν όμως ο ασφαλισμένος δεν εξοφλήσει μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα , τότε κάνει τροποποιητική δήλωση και βάζει το ποσό που δεν έχει εξοφλήσει στον πίνακα Ε και βέβαια να φορολογηθεί για το υπόλοιπο ποσό.
Σχετικές οδηγίες έχει δώσει και η ΠΟΦΕΕ με έγγραφο της.

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου