Απόψεις/ΘέσειςΦορολογικά

Τι ισχύει στην περίπτωση λήξης μιας συλλογικής σύμβασης με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 72 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄ της 2.7.2015)

1.Επανήλθε  το εξάμηνο ως χρόνος παράτασης ισχύος μιας  ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε  Στο άρθρο 72, παρ. 1, του   Ν.4331/2015 ορίζονται τα…
Απόψεις/ΘέσειςΦορολογικά

Από 8.12.2014 υποβάλλεται συμπληρωματικός ωραρίου άμεσα όταν τροποποιείται το ωράριο

Συνάδελφοι, ο εργασιακός σύμβουλος Κος Ραπανάκης Πέτρος απέστειλε στην ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, επιστολή αναφορικά με το θέμα της τροποποίησης του ωραρίου εργασίας και…
Απόψεις/ΘέσειςΦορολογικά

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δικαιούμενες μέρες αδείας, αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας και γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ

Συνάδελφοι, ο εργασιακός σύμβουλος Κος Ραπανάκης Πέτρος απέστειλε στην ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, επιστολή αναφορικά με το θέμα που προέκυψε στο εργατικό σεμινάριο της…

Διαβάστε περισσότερα
Απόψεις/ΘέσειςΦορολογικά

Αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Νέα διάταξη

Συνάδελφοι, ο εργασιακός σύμβουλος Κος Ραπανάκης Πέτρος απέστειλε ακόμα μια επιστολή στην ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, αναφορικά με το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται στον…